5 Ιαν 2008

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ

Αγαπητέ Νικόλα,

Αντιμετωπίζοντας με σεβασμό τον πολύχρονο αγώνα σου και τα επιτεύγματα του, παίρνω την πρωτοβουλία να καταθέσω πολύ συνοπτικά, απόψεις και θέσεις σχετικές με το πρόβλημα.

Σου ζητώ συγνώμη αν κάπου κάνω λάθος ή λέω πράγματα ειπωμένα. Πάραυτα με ενδιαφέρει ο σχολιασμός όλων των παρακάτω.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ηλίας ΤσαμουργκέληςΣΥ.Γ.Α.Π.Α
Ο σύλλογος είναι η συσπείρωση των διαζευγμένων γονέων που δίνουν ατομικό αγώνα για την διεκδίκηση του δικαιώματος να εκφράζουν στα παιδιά τους τα ανώτερα αισθήματα, όπως είναι η αγάπη και η φροντίδα, με τρόπο που συνεπάγεται επαφή με αυτά.

Οποιαδήποτε ενέργεια, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, που παρεμποδίζει αυτή την έκφραση, είναι πράξη βίας και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από τον σύλλογο.

Επιπροσθέτως, επειδή τα παιδιά είναι ο πολυτιμότερος εθνικός πλούτος, γι αυτό κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ενεργήσει αφ εαυτού ή σε συνεργασία με άλλους, για λογαριασμό του οποιουδήποτε ανήλικου που τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική του υγεία και η σωματική του ακεραιότητα. Αυτό αποτελεί καθήκον για τα μέλη του συλλόγου.

Εκ του γεγονότος πως ο αριθμός των διαζευγμένων πατεράδων που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα είναι μεγάλος, ο σύλλογος είναι στην κυριολεξία η οργανωμένη έκφραση ενός κοινωνικού κινήματος. Είναι η συλλογική, διεκδικητική και αγωνιστική έκφραση όλων, που σήμερα δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι των μητέρων που τα έχουν όλα. Συνεπώς η ύπαρξη του και μόνο δηλώνει ότι καταρχάς τίθεται συλλογικά ένα αίτημα για τον επαναπροσδιορισμό και την θεσμική κατοχύρωση ορισμένων δικαιωμάτων. Είναι ένα μήνυμα αγωνιστικό και ανάλογα με την αποφασιστικότητα της διοίκησης του συλλόγου αλλά και ενός έκαστου μέλους της θα αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή και τον σεβασμό από τους άλλους.

Η σημερινή κατάσταση έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αξίες που ίσχυαν στο παρελθόν και που με τρόπο απλουστευτικό καθόριζαν τους ρόλους των δύο φύλων, όπως και κάθε τι άλλο. Έτσι στην ανδροκρατούμενη κοινωνία οι κατακτήσεις των γυναικών ήταν παραχωρήσεις των ανδρών, ένα ξεφόρτωμα ευθυνών στην πραγματικότητα, που πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να διατηρούν αυτές τις απόψεις. Γι αυτό ο ρόλος του συλλόγου είναι να καθορίσει το σκοπό του, συγκρουόμενος με ιδέες και όχι με το άλλο φύλο.

Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχει την ανάλογη δομή, συνοχή, ταυτότητα δικαίου, για να συνδιαλέγεται με την κοινωνία, να συνεργάζεται ή να συγκρούεται με άλλους κοινωνικές ομάδες. Σε ανώτερο επίπεδο όπως είναι οι Κοινοβουλευτικές ομάδες, το Κοινοβούλιο, οι Υπουργοί, ο Πρωθυπουργός, τα Ευρωπαϊκά όργανα, να θέτει ζητήματα, να επιδιώκει λύσεις.

Επειδή η εμπειρία μας δείχνει πως στη χώρα μας τίποτα δεν χαρίζεται και πως και για τα αυτονόητα πρέπει να δοθούν αγώνες, γι αυτό κύριο μέλημα του συλλόγου πρέπει να είναι η δημιουργία μιας συλλογικής συνείδησης, η συγκρότηση στρατηγικής και πολιτικής και η αποφασιστικότητα στην δράση.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Για την συσπείρωση των μελών του, ο Σύλλογος πρέπει να προτείνει λύσεις για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Τα πιο άμεσα και πιεστικά είναι:

1) Η οικονομική εξόντωση. Γιατί καθένας μόνος του είναι αντιμέτωπος όχι με έναν αντίδικο αλλά με ένα σύστημα (αντίδικος, δικηγόρος, δικαστές, νόμοι, δοξασίες κλπ.).

2) Η ψυχολογική πίεση. Η συντριβή του συναισθήματος και ο τρόπος που αυτό γίνεται είναι οδυνηρή υπόθεση και οδηγεί στην ατονία, την απαισιοδοξία και την κατάθλιψη.

Για την αντιμετώπιση τους, η Διοίκηση του Συλλόγου μπορεί να προτείνει τα παρακάτω θεσμικά μέτρα τα οποία θα αποφέρουν ωφέλειες σε όλα τα μέλη, θα συμβάλλουν στην ανακούφιση τους και ως εκ τούτου θα υποστηριχθούν από την πλειοψηφία. Αυτά θα επιφέρουν στο να γίνει ο σύλλογος πόλος συσπείρωσης και για άλλους γονείς που δεν έχουν εκτιμήσει ακόμα το έργο του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. θα γίνει μια κοινωνικά και πολιτικά υπολογίσιμη φωνή αφού οι δραστηριότητες του θα είναι μέσα στα πλαίσια της κοινής λογικής, του κοινωνικά αποδεκτού και της επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης.

1) Ίδρυση Νομικού Τμήματος για την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή ο σύλλογος θα έχει αμειβόμενους δικηγόρους και εξωτερικούς συνεργάτες που θα παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη του. Αν και οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ των αντιδίκων είναι πολλές και ευρύτατου φάσματος εν τούτοις οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι πολύ συγκεκριμένες και θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς του Συλλόγου. Συνεπώς αυτές είναι υποθέσεις που αφορούν α) Επιμέλεια ανηλίκων β) Επικοινωνία γ) Διατροφή δ) Κακοποίηση ανηλίκων ε) Κακοδικίες


Με τον τρόπο αυτό το μέλος του συλλόγου που καταφεύγει σε αμφιβόλου επάρκειας δικηγόρους και πληρώνει αρκετά χρήματα, τώρα θα έχει την καλλίτερη νομική υποστήριξη, το κόστος θα είναι μικρότερο και η κάθε υπόθεση θα αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα από όλες τις πλευρές.

Με την ίδρυση και την επιτυχή λειτουργία αυτού του Νομικού Τμήματος που θα απασχολείτε κυρίως με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, προωθείτε εμπράκτως και με τρόπο εμφατικό το πάγιο αίτημα μας, που είναι η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για οικογενειακές υποθέσεις.

Το νομικό αυτό τμήμα του συλλόγου θα γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους συλλόγους που δρουν στην καρδιά των προβλημάτων για τα ανήλικα όπως είναι το «χαμόγελο του παιδιού» κλπ

2) Δημιουργία Ψυχοϋποστηρικτικής κοιτίδας.

Είναι γεγονός πως κάθε ένα μέλος που καταφεύγει στον σύλλογο, απευθύνεται στη διοίκηση μαρτυρώντας την οδυνηρή περιπέτεια του. Έχει ανάγκη από κατανόηση, στήριξη και συνδρομή. Ο σύλλογος πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, να τα προσφέρει όλα αυτά, αλλά να υπάρχουν ανάλογες ομάδες εργασίας. Ο ρόλος της διοίκησης του συλλόγου είναι να δρα μετασχηματίζοντας τα προβλήματα σε πολιτική. Μάλιστα επειδή τα μέλη της διοίκησης είναι και οι ίδιοι παθόντες πρέπει να έχουν την δύναμη και το σθένος να κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση και να ασκούν αποκλειστικά και μόνο πολιτική που βέβαια θα αποφέρει ωφέλειες σε όλους.

Επειδή μέλη του συλλόγου είναι ψυχίατροι και ψυχολόγοι, είναι δόκιμο να ερωτηθούν για το πώς οι ίδιοι θα μπορούν να συμβάλλουν πρακτικά και ποιες υποδομές χρειάζονται για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους.

Και οι δύο προτάσεις μπορούν να αποφέρουν χρήματα στο σύλλογο όταν ταυτόχρονα θα προσφέρουν λύσεις στα πιο άμεσα και πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη.

Είναι προφανές πως επιβάλλεται να γίνει οικονομική προμελέτη για την εξακρίβωση της βιωσιμότητας των προτάσεων.

ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πατεράδες είναι κοινά σε όλη την επικράτεια εν τούτοις πρέπει να στηριχθεί ο σύλλογος στην Αθήνα και να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα συσπειρώνει μαζικά τους Αθηναίους. Είναι το κέντρο των αποφάσεων, είναι η έδρα των ΜΜΕ, των θεσμικών οργάνων που μας αφορούν, είναι η αφετηρία για όλες τις δράσεις. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί γι αυτό προτείνεται να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος που να γίνει ένα σημείο αναφοράς για τα μέλη του συλλόγου. Είναι προφανές πως διάφορες άλλες δραστηριότητες μπορούν να λαβαίνουν χώρα.

Οι οργανωτικές εμπειρίες και κατακτήσεις όπως για παράδειγμα το Νομικό Τμήμα, κλπ θα διαχέονται και στις υπόλοιπες πόλεις. Μπορεί ακόμα να γίνει ένα Πανελλαδικό συντονιστικό όργανο που οι συνεδριάσεις του να γίνονται σε διάφορες πόλεις ανάλογα με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή, την επικαιρότητα κλπ

Σε αυτή τη φάση, έχει γίνει κατανοητό από όλους πως τα όσα συμβαίνουν σε βάρος της σχέσης διαζευγμένου πατέρα με τα παιδιά του, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας. Δεν χρειάζονται άλλες κοινωνιολογικές, ψυχιατρικές κλπ. μελέτες για να πείσουμε για τα αυτονόητα. Ο σύλλογος διαθέτει ένα αξιόλογο γνωστικό υπόβαθρο και τεκμηριωμένες προτάσεις σε νομικά ζητήματα. Αυτό που είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή είναι να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ένα σχεδιασμό πολιτικής δράσης αποτελεσματικό, που θα συσπειρώνει ακόμα περισσότερο τα μέλη και θα τα εμψυχώνει, που θα εκπέμπει προς την κοινωνία και τα θεσμικά της όργανα ηχηρό το μήνυμα μας.

Επειδή το πρόβλημα είναι κατ΄ ουσία το ίδιο αλλά εμφανίζεται με διαφορετική μορφή, σε διαφορετικό χώρο και χρόνο και ο χειρισμός του γίνεται από διαφορετικά άτομα (δικαστές), η περιπτωσιολογία μπορεί να καταπνίξει την κοινή συλλογική δράση.

Συνεπώς εκτός των άλλων ομάδων προτείνεται η δημιουργία ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα επιλέγει τα μέσα, τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο που θα δίνει ο σύλλογος τις μάχες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: