12 Ιαν 2008

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( Γιαρένη Ιωάννα)


Η παρούσα μελέτη αποτελεί διευρυμένη μορφή μιας σειράς διαλέξεων που απευθύνθηκαν σε φοιτήτριες και φοιτητές του T.E.I. Αθήνας στα πλαίσια του Ιδρυματικού Προγράμματος για Θέματα Φύλου και Ισότητας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του σήματος "Γυναίκα και Ανθρώπινα Δικαιώματα".

Αρχικά, θα εξεταστεί ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου ανθρώπινα δικαιώματα, η συνταγματική κατοχύρωση και προστασίας τους και το τι ορίζεται ακριβώς στο Σύνταγμα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των γυναικών, την ισότητα και την προστασία του γάμου, της μητρότητας και της οικογένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: