8 Δεκ 2007

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ


Εδρα: Θεσσαλονίκη, Φράγκων 19, ΤΚ 54626

Τηλ. 2310-524285 / 69.42.98.97.85

Αθήνα: Χατζηκώστα 5, ΤΚ 11521, τηλ: 210-64.11.977

Συναντήσεις: Κάθε Πέμπτη, στα γραφεία

e-mail: goneas2005@yahoo.gr

e-mailπροέδρου: spitalas@teikav.edu.gr

www.sos-sygapa.eu

forum συζητήσεων: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005

www.sos-sygapa.eu


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,


Όπως σας είναι γνωστό ο Σύλλογος μας από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα έχει κάνει προσπάθειες και με ποικίλους τρόπους και δραστηριότητες έχει αναδείξει τόσο στην Πολιτεία και στους Δικαστικούς Λειτουργούς όσο και στην κοινωνία και στα ΜΜΕ, το δυσβάστακτο οδυνηρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πατεράδες από την επικρατούσα μόνο στην Ελλάδα, κατάφωρα άδικη αντίληψη για προτίμηση της μητέρας στην ανάθεση της επιμέλειας.

Αποκαλύπτουμε σήμερα ότι η Ελλάδα διατηρεί σχεδόν παγκόσμια θλιβερή θέση παραβίασης νόμου και ισότητας σε θέμα ζωτικό για την ανθρώπινη ύπαρξη, αφού σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ισχύει η συνάσκηση της επιμέλειας. Οι υπόλοιπες συμορφώνονται μετά τις καταδίκες από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Δεν υποδεικνύουμε τον μουσουλμανικό νόμο και θρήσκευμα η επιμέλεια περιέχεται κατά δικαιότατο τρόπο στους πατεράδες από μικρές ηλικίες.

Η άνιση αυτή αντίληψη και πρακτική των δικαστηρίων μας, έρχεται σε βαθειά αντίθεση με το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο μας και την προβλεπόμενη από αυτό αρχή της ισότητας (άρθρο 1511) και εγκυμονεί κοινωνική έκρηξη, όμως κυρίως αποτελεί ντροπή για την χώρα μας που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και βεβαίως αποτελεί εξευτελισμό για τους Έλληνες πατεράδες.

Ο ιερός όρκος του Δικαστή και η συνείδηση του θα πρέπει να βάλουν τέλος στην κατάσταση αυτή, και στο δράμα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πατεράδες, πολλοί εκ των οποίων αρχίζουν να στρέφουν τις ελπίδες τους μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς η δυνατότητα αναίρεσης και η υπέρμετρη χρονική καθυστέρηση ακόμα και εάν γίνει δεκτή, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως κατά παραπομπή ακυρώνει το δικαίωμα του πατέρα στην άσκηση της επιμέλειας και του απαγορεύει ουσιαστικά την άσκηση της.

Ο παραπάνω συλλογισμός αφορά κατά τη γνώμη μας τέκνα μικρών ηλικιών. Η γνώμη του παιδιού δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη ελλείψει πραγματογνωμόνων, ενώ η έλλειψη επιτρόπων στις δικαστικές οικογενειακές διενέξεις καθώς και εξειδικευμένων ομάδων δικαστών και κοινωνικών υπηρεσιών που χρειάζονται τη στιγμή της διένεξης απουσιάζουν παντελώς.

Η δικαστική αυτή διαμάχη 5 ετών για την επιμέλεια, εξοντώνει ψυχικά τον πατέρα, ο οποίος μετά το τέλος της αντιδικίας έχει μόνο πιθανότητα να αποκτήσει την επιμέλεια, δηλαδή όταν πλέον θα μπορεί να την αποκτήσει με την αυτοδύναμη βούληση του παιδιού και χωρίς δικαστική απόφαση ή έχει ήδη αποξενωθεί το παιδί.

Η συνέχιση της παρούσας κατάστασης ίδια στις περιπτώσεις που εκφράζεται η βούληση του παιδιού να μείνει με τον πατέρα (και έτσι αποδεικνύεται ο στενότερος ψυχικός δεσμός) εγκυμονεί διπλό τεράστιο κίνδυνο, αφενός θέτει σε κίνδυνο την ψυχική υγεία του παιδιού κα με την μη πραγματοποίηση της επιθυμίας του αλλά και με τις αντιδράσεις που προκαλεί μια άδικη απόφαση και τον πραγματικό πόλεμο που θα προκληθεί μεταξύ των γονέων μετά τα 10 έτη, όταν το παιδί θα μπορεί να επιβάλει τη βούληση του και αφετέρου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ψυχική υγεία του πατέρα.

Η πρόταση μας για συνάσκηση της επιμέλειας και εναλλασσόμενη κατοικία (ανά μήνα, εξάμηνο ή έτος) όπως ισχύει στα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα υιοθετηθεί από τη Βουλή.

Μέχρι όμως την αιτούμενη νομοθετική μεταβολή, ζητούμε από εσάς

1) Να αποσταλεί άμεσα σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία εγκύκλιος, με την οποία να επισημαίνεται η πιστή τήρηση του Νόμου στην ανάθεση της επιμέλειας δηλ με ισότητα και σύμφωνα με το συμφέρον των τέκνων, όπως αυτό προσδιορίζει η νομολογία του Α.Π., δηλαδή του στενότερου ψυχικού δεσμού τη στιγμή του διαζυγίου (και όχι αργότερα όπου εμφανίζονται συμπτώματα συνδρόμου Στοκχόλμης ή αποξένωσης). Να αφαιρείται δε, η επιμέλεια-γονική μέριμνα όταν ασκείται κακώς (παρεμπόδιση επικοινωνίας, συκοφαντική δυσφήμιση του πατέρα, κτλ).

2) Αναζήτηση στατιστικών στοιχείων από όλους τους Δικαστές που εξέδωσαν αποφάσεις επιμέλειας και στους δύο βαθμούς, με τα οποία θα ζητούνται –ατομικά- από κάθε Δικαστή για τις πρωτόδικες και από τους Προέδρους Εφετών για τις κατ’ έφεση καταστάσεις υποθέσεων επιμέλειας που εκδικάσθηκαν για παιδιά έως 10 ετών, με αναγραφή μόνο των αρχικών ονομάτων των διαδίκων και του αριθμού απόφασης κάθε αντιδικίας και υποσημείωση δίπλα στον αριθμό απόφασης σε αυτές που ανατέθηκε η επιμέλεια σε πατέρα, με την ένδειξη «ανάθεση επιμέλειας σε πατέρα» στοιχεία τα οποία θα είναι προς δική σας μεταρρύθμιση στα πλαίσια της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής.

3) Να ορισθεί επιθεωρητής σε κάθε Εφετείο ή Περιφέρεια Επιθεώρησης ο οποίος θα

ελέγχει άμεσα όλες τις υποθέσεις επιμέλειας στις οποίες τα τέκνα εξέφρασαν βούληση να μείνουν με τον πατέρα ή δεν εξέφρασαν καμία βούληση ή λέγοντας θέλω και με τους δύο γονείς, τις οποίες θα μεταβιβάζει στον Επιθεωρητή ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος με φροντίδα του Δικηγόρου, που χειρίσθηκε την υπόθεση, με έναρξη του σχετικού ελέγχου για τις αποφάσεις που εκδόθηκαν όλο το προηγούμενο έτος, δηλαδή από 1-1-2006.

4) Να δίδεται καθημερινή – ελεύθερη επικοινωνία η οποία αποβαίνει προς το συμφέρον του παιδιού.

5) Στις διατροφές να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα, τα έξοδα ταξιδιού επικοινωνίας και άλλα προφανή έξοδα του πατέρα.


Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς και επίσης, παραλάβετε έντυπα από επιστημονικές ημερίδες που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: