18 Αυγ 2014

Αποτελέσματα έρευνας στη Κύπρο για μονογονείς & διαζύγια

8.0 Ανάλυση Αποτελεσµάτων Έρευνας www.sociology.org.cy/
8.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «µονογονεϊκή οικογένεια»
.....................................................................
8.10 H περίπτωση των διαζευγµένων και των εν διαστάση µόνων-γονέων
Η σταθερή αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο οδηγεί
ταυτόχρονα και στη ραγδαία αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών. Σηµαντικός είναι πλέον ο
αριθµός των ζευγαριών και των παιδιών που βιώνουν τις αλλαγές που επιφέρει ένα διαζύγιο σε
πολλούς τοµείς της ζωής τους. Οι λόγοι για τους οποίους καταλήγει ένα ζευγάρι στο διαζύγιο
είναι συνήθως ένας συνδυασµός παραγόντων. Σε µια έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α. από τους
Whishman, Dixon και Johnson (1998) τα κυριότερα προβλήµατα που είχαν αναφερθεί από τα
ζευγάρια που έλαβαν µέρος ήταν: οι διαµάχες σχετικά µε την εξουσία, η απουσία αισθηµάτων
αγάπης, η φτωχή επικοινωνία, οι εξωσυζυγικές σχέσεις και οι µη ρεαλιστικές προσδοκίες για το
γάµο.
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας στη δική µας περίπτωση δείχνουν παρόµοιες τάσεις µε
την προαναφερόµενη έρευνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των µόνων-γονέων ανέφεραν µια σειρά
από λόγους που τους ώθησαν στο να πάρουν διαζύγιο, ενώ πολύ λίγοι ήταν αυτοί που ανέφεραν
ένα µόνο λόγο. Οι βασικότεροι λόγοι που συνέτειναν στο να βρίσκονται οι µόνοι-γονείς του
δείγµατος σε διάσταση ή να έχουν πάρει διαζύγιο, είναι κατά σειρά ιεράρχησης οι ακόλουθοι:
1. «Έλλειψη επικοινωνίας» (64,4%)
2. «Εντάσεις και τσακωµοί µεταξύ του/της συζύγού µου και εµένα» (57%)
3. «Ψυχολογική βία απέναντι σε µένα ή/και τα παιδιά» (48,9%)
4. «Ασυµβατότητα χαρακτήρων/προσωπικότητας» (48,9%)
5. «Μη ικανοποιητική εκτέλεση των υποχρεώσεων του/της συζύγου στην οικογένεια και
στην ανατροφή των παιδιών» (45%)
6. «Οικονοµικά προβλήµατα» (44,1%)
7. «Πλήξη/έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχέση µας» (35,4%)
8. «Σωµατική βία απέναντι σε µένα ή/και τα παιδιά» (34,5%)
9. «Ερωτική σχέση του/της συζύγου µε αλλοδαπό/η
50» (31,5%)
10. «Ερωτική σχέση του/της συζύγου µε Κύπριο/α» (29,5%)
11. «Παθολογική ζήλια» (26,6%)
12. «Επεµβάσεις τρίτων» (25,5%)
13. «Σεξουαλικά προβλήµατα» (19,4%)
Βοηθήστε τα φτωχά παιδιά των διαζυγίων:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85/Downloads/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
Δέστε και τις έρευνες του ΣΥΓΑΠΑ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: