16 Οκτ 2012

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση στην Ελλάδα / Homeschooling in Greece

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν προβλέπεται από τον νόμο με την έννοια που έχει περιγραφεί παραπάνω. Η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο ορίζεται από τον νόμο ως υποχρεωτική.

Υπάρχει η εξής εξαίρεση: Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να θεωρεί ως απολύτως απαιτούμενη προϋπόθεση της έγκρισης μιας αίτησης γονέων για εκπαίδευση του παιδιού τους στο σπίτι την πιστοποιημένη ανάγκη του μαθητή για ειδική εκπαίδευση (ΦΕΚ 78/τεύχος Α΄/14-03-2000: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Άρθρο 1, §12γ: «στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις»). Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή πιστοποιούνται από το οικείο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε Νομαρχίας.
Στη χώρα μας εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να επιτραπεί στους Έλληνες γονείς η δυνατότητα να επιλέγουν την κατ’ οίκον εκπαίδευση και συνεπώς να ορίζουν όπως εκείνοι επιθυμούν το πλαίσιο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των παιδιών τους.
Ίσως πλησιάζει η στιγμή, με δεδομένη την επικείμενη αλλαγή του νόμου για την εκπαίδευση και τη συνακόλουθη αναθεώρηση των δεδομένων που ισχύουν, να εξεταστεί η εξασφάλιση ευελιξίας στο ζήτημα αυτό και η παροχή του δικαιώματος από την ελληνική πολιτεία στους γονείς να παράσχουν κατ’ οίκον εκπαίδευση στα παιδιά τους, όπως πολλοί γονείς επιλέγουν και νομίμως πράττουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149914
http://epxandyourperception.prophpbb.com/topic32.html
Κατ' οίκον διδασκαλία:
Σε ποιες χώρες

ΗΠΑ: Υπολογίζονται σε περισσότερα των 2.000.000 τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα στο σπίτι.
Η πρακτική εγκαινιάστηκε ουσιαστικά στις αρχές του 20ού αιώνα, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων κατοίκων απομακρυσμένων χωριών από σχολεία. Σήμερα το homeschooling είναι διαδεδομένο και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

ΓΑΛΛΙΑ: Στοιχεία του σχολικού έτους 2007-2008 δείχνουν ότι 3.240 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, παρακολούθησαν μαθήματα στο σπίτι. Ενας μεγάλος αριθμός μελετούσαν με τη βοήθεια δημόσιου οργανισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα υπόλοιπα με τη βοήθεια δασκάλων.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Είκοσι χιλιάδες παιδιά... φοίτησαν στο σπίτι το 2009, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα πραγματικά, όμως, μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα.

ΙΤΑΛΙΑ: Η παρακολούθηση μαθημάτων στο σπίτι είναι αποδεκτή, ως εναλλακτική μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για την ώρα αφορά μερικές εκατοντάδες παιδιά, το ενδιαφέρον, όμως, ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

Η εκπαίδευση κατ' οίκον είναι διαδεδομένη επίσης σε Αυστραλία, Καναδά και Ν. Ζηλανδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: