15 Νοε 2008

ACTIVISTS F4J

Activistes :

Belgique


Sos Papa BW
http://sospapa.babelleir.be/
laviedeperes@hotmail.com
F4J Belgium
info@f4j.be

Italie et Europe :

Giorgio Ceccarelli
giorgioceccarelli@hotmail.com
Corine Veysselier
veysselier@rmnet.it

France :

Marc-Olivier Peter
marc_olivier_peter@hotmail.com

Kenjafland
http://avenir-des-enfants.forumactif.info/forum.htm
http://www.jafland.info/
kenjafland@gmail.com

Grèce et Europe

http://sospapagrecs.over-blog.com/
www.sos-sygapa.eu
Nicolas Spitalas
spitalas@yahoo.gr
Katsimanis Dimitris
olganos@yahoo.gr
www.pateras.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: