21 Φεβ 2008

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟ – ΤΕΤΡΑΤΕΚΝΟ-ΑΝΤΡΑ-ΓΥΝΑΙΚΑ

Μας έστειλε την παρακάτω επιστολή κάποιος αναγνώστης που υπογραφή σαν Μ.Μ. Η επιστολή έχει ως έξεις:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟ – ΤΕΤΡΑΤΕΚΝΟ-ΑΝΤΡΑ-ΓΥΝΑΙΚΑ

Στην σύγχρονη κοινωνία μας και στο θεσμό της οικογένειας το διαζύγιο πλέον είναι συχνό φαινόμενο. Σε αυτή την περίπτωση το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό 99% την επιμέλεια των παιδιών την αναλαμβάνει η μητέρα. Ο πατέρας καλύπτει την υποχρέωση του με διατροφή η οποία ορίζεται συνήθως μέσω δικαστηρίου και ο τρόπος απόφασης ύψους αυτής προκαλεί αδικίες διότι δεν υπάρχει μελέτη τεκμηριωμένη αλλά μια απόφαση δικαστή ερασιτεχνικά και αριθμητικά δοσμένη.

Στην περίπτωση που ο γονέας είναι τρίτεκνος η τετράτεκνος, απολαμβάνει τα δικαιώματα των πολυτέκνων μόνο ο ένας γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών (συνήθως η μητέρα) ενώ ο γονέας ο οποίος υποχρεούται και καταβάλει την διατροφή (πατέρας) και συνήθως είναι διπλάσια στην αναλογία από αυτόν που έχει την επιμέλεια δεν απολαμβάνει το δικαίωμα του πολυτέκνου.

Πχ.1). Πατέρας από 2 γάμους έχει 3 παιδιά. Η επιμέλεια του παιδιού από τον πρώτο γάμο τον έχει η μάνα . Γιατί δεν δικαιούται την αντιμετώπιση του ως τρίτεκνου (οι οικονομικές υποχρεώσεις του είναι λιγότερες από κάποιον άλλον τρίτεκνο);

2). Μητέρα από 2 γάμους έχει 3παιδιά . Η επιμέλεια του παιδιού από τον πρώτο γάμο το έχει αυτή. Δικαιούται την αντιμετώπιση της ως τρίτεκνη (οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι οι ίδιες με το προηγούμενο παράδειγμα).

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τα οικονομικά μεγέθη (υποχρεώσεις ) είναι τα ίδια.

Γιατί αυτή η κραυγαλέα ανισότητα μεταξύ των γονέων όπως φαίνεται από τα δύο παραδείγματα και αναλύοντας το περισσότερο μεταξύ ανδρός γονέα και Γυναικός γονέα;

Εδώ δεν παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή του Διοικητικού δικαίου που αφορά τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης;

Οι συνέπειες της κραυγαλέας αυτής ανισότητας έχει ως πρώτα θύματα τα παιδιά μου....... και ως προέκταση την οικονομική μου ζημία από προσδοκώμενα ωφέλει από τον νόμο.

Κατά την κρίση του συλλόγου σας τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν (σε επίπεδο ατομικό αλλά και συλλογικό) για να αλλάξει αυτό (γίνεται αίτηση θεραπείας, γίνεται ενδικοφανής προσφυγή, δικαιούμαι να ζητήσω δικαστική προστασία);

Είδη έχω αποστείλει ανάλογο e-mail στο υπουργείο εσωτερικών στη γραμματεία ισότητας (http://www.isotita.gr/), απο το οποίο μου είπαν οτι θα κάνουν υπόμνημα .

Με τιμή

Μ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: