5 Νοε 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΑΜΑ ( 8-4-06 )

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΑΜΑ ( 8-4-06 )

«Διαζύγια, επιπτώσεις στον συναισθηματικό

και κοινωνικό κόσμο των παιδιών»

Τσάβλου Ε., κοινωνική λειτουργός Κέντρο ψυχικής υγείας Καβάλα ‘ Ρόλος του πατέρα’

Σαμαράς Απόστολος ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, ‘ Επικοινωνία-παιδί και οικογένεια

Σπιτάλας Νίκος, καθηγητής, πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ, ‘Πατρικές προσεγγίσεις’

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, παρουσιάστηκε το φαινόμενο των διαζυγίων στην Ελλάδα, η αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει πατέρα και παιδιά και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ευαισθησία το πρόβλημα των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων που επιβαρύνουν τα παιδιά από την στέρηση της επικοινωνίας τους με τον πατέρα.

Στην χώρα μας, είναι τραγικά τα αποτελέσματα της εξαναγκαστικής αποξένωσης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα.

Η μέχρι σήμερα επίδοση της επιμέλειας στον ένα γονέα, δημιούργησε νέα προβλήματα και η σύγχυση μεταξύ των εννοιών ( αλλά και εφαρμογή ) της γονικής μέριμνας, επιμέλειας, κατοικίας, επικοινωνίας, στα οποία προστίθεται η διατροφή ως κύριος λόγος διένεξης, αντιδικίας και σχέσεων-διαζυγίου, έφερε τα αρνητικά αποτελέσματα στον ψυχισμό των παιδιών.

Τα παιδιά έχασαν τον προσανατολισμό τους, τα σημεία αναφοράς, την ψυχο-κοινωνική τους ταυτότητα με την απουσία του πατέρα.

Η καθημερινή απρόσκοπτη σχέση-επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά, είναι επιβεβλημένη διότι η βιωματική αυτή σχέση θα τους αναπτύξει αισθήματα σταθερότητας, ισορροπίας και κοινωνικότητας.

Πολλές από τις υπό διάλυση οικογένειες με παιδιά φθάνουν σ’ αυτό το σημείο από φόβο, Ο φόβος έγκειται κυρίως στο να μην πάρει ο ένας σύζυγος τα παιδιά και τα αποξενώσει από τον άλλο, κατέχοντας τα για αποκλειστική του συναισθηματική «χρήση», αρνούμενος να τα μοιραστεί με τον άλλον φοβούμενος ότι και ο άλλος θα πράξει το ίδιο. Συχνά ο φόβος αυτός μπορεί να είναι και βάσιμος.

Ο νομοθέτης προέβλεψε να αποφασίζουν από κοινού οι σύζυγοι. Στην πράξη όμως, όταν οι σύζυγοι καυγαδίζουν από κοινού και για κάθε μικροπρόβλημα ή ψιλό-διαφωνία θα πρέπει να τρέχουν στο δικαστήριο. Αυτό, ανεπαρκώς αδυνατεί, όπως και η πολιτεία, να εξετάσει, να ρυθμίσει, να διευθετήσει, να εξομαλύνει να παρέμβει ειρηνικά και αποτελεσματικά σαν ένας αντικειμενικός διαμεσολαβητής και ένας παράγοντας ισορροπίας.

Είναι βέβαιο ότι ζούμε σε μια εποχή διατάραξης, δυναμικής μεταβολής έως και μετάλλαξης των παραδοσιακών αξιών και ηθικής όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις των δυο φυλών, το γάμο, την οικογένεια, τα παιδία.

Τις συνέπειες στην κοινωνία, στα παιδιά, στην υπογεννητικότητα, στην εγκληματικότητα, στο παρόν και στο μέλλον αυτής της χώρας, ας τις αναλογιστεί ο καθένας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: