28 Ιαν 2014

Πρώτο Σεμινάριο για το 2014 της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΓΑΠΑ (Παρασκευή 31/01/14, ώρα 7μμ, Βαλαωρίτου 9)

Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο και στο σπίτι: Εκπαιδεύοντας τα παιδιά να επιλύουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις που βιώνουν
Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική – Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ. 1
Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναλυθούν οι έννοιες της σύγκρουσης, καθώς και της διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό πρίσμα. Απώτερος στόχος είναι αφού παρουσιασθούν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σε θεωρητικό επίπεδο να συζητηθούν πρακτικές, ώστε τα παιδιά να εκπαιδευθούν σε αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης των διαφορών τους σε σχέση με τα μέλη της οικογένειάς τους και τους συνομηλίκους. Θα ακολουθήσει βιωματική προσέγγιση της θεματικής μέσα από παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις, καθώς και ελεύθερος διάλογος με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τα γενικά συμπεράσματα, αλλά και σχετικά με τις προσωπικές τους εμπειρίες.
Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 ½ ώρα.

1 Στοιχεία επικοινωνίας: georgiakiz@yahoo.gr, 6973387265.
ΣΥΓΑΠΑ Φράγκων 19 - Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310524285  /  6942989785

Δεν υπάρχουν σχόλια: