23 Οκτ 2012

PATERAS - ΠΑΤΕΡΑΣ: Υποτροφίες σε μονογονείς από την ΧΑΝΘ

PATERAS - ΠΑΤΕΡΑΣ: Υποτροφίες σε μονογονείς από την ΧΑΝΘ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  στη ΧΑΝΘ (2012 – 2013). Συνεχίζεται το  πρόγραμμα για τη Μονογονεική Οικογένεια σε δυο άξονες ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: