1 Νοε 2011

Ο καλύτερος γονέας είναι: και οι δύο γονείς - Συνεπιμέλεια


ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- The Best Parent Is Both Parents: A Guide to Shared Parenting in the 21st Century

This book surveys a lot of research on joint and sole custody and gives the reasons why children do better when they have both of their parents in their lives. There is enough material in here for any parent to know what to say to his/her lawyer or to the judge as to why he/she wants joint custody. There is also ample information in this book to enable parents to draw up shared parenting agreements. There is also an index of the custody laws in all 50 states, and an index of mediation statutes and practices in all 50 states. A terrific book!

Δεν υπάρχουν σχόλια: