7 Ιαν 2011

Ενδιαφέροντα βιβλία

Absent fathers?

Absent fathers?

Jonathan Bradshaw - 1999 - 258 σελίδες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Men in families: when do they get involved? : what difference does it make?

Men in families: when do they get involved? : what difference does it make?

Alan BoothAnn C. Crouter - 1998 - 346 σελίδες
Recently, the roles of fathers and husbands in families have been recognized as important issues. They appear in legislation aimed at deadbeat dads, social movements including ...
Περιορισμένη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Fathers and developmental psychopathology

Fathers and developmental psychopathology

Vicky Phares - 1996 - 405 σελίδες
While considerable attention has been paid to the role of fathers in normal child development, when it comes to identifying parental influences on a child's psychological ...
Προβολή αποσπασμάτων - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Conflict in child and adolescent development

Conflict in child and adolescent development

Carolyn U. ShantzWillard W. Hartup - 1995 - 453 σελίδες
Although conflict in human affairs has fascinated theorists and researchers for centuries, this book is unique in focusing on the role of conflict in psychological and social ...
Περιορισμένη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Parenting and child development in "nontraditional" families

Parenting and child development in "nontraditional" families

Michael E. Lamb - 1999 - 365 σελίδες
The goal of this volume is to discuss--in depth--the ways in which various "deviations" from "traditional" family styles affect childrearing practices and child development ...
Περιορισμένη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο

For better or for worse: divorce reconsidered

For better or for worse: divorce reconsidered

Eileen Mavis HetheringtonJohn Kelly - 2002 - 307 σελίδες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Conceptualizing and measuring father involvement

Conceptualizing and measuring father involvement

Randal D. DayMichael E. Lamb - 2004 - 474 σελίδες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Redefining fatherhood

Redefining fatherhood

Nancy E. Dowd - 2000 - 278 σελίδες
Printbegrænsninger: Der kan printes 10 sider ad gangen og max. 40 sider pr. session.
Περιορισμένη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Just living together: implications of cohabitation on families, children ...

Just living together: implications of cohabitation on families, children ...

Alan BoothAnn C. Crouter - 2002 - 289 σελίδες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Fathers and families: paternal factors in child development

Fathers and families: paternal factors in child development

Henry B. Biller - 1993 - 325 σελίδες
Biller, well known for his extensive research into the impacts of involved fathering or the absence thereof, provides a comprehensive, straightforward analysis of just how ...
Περιορισμένη προεπισκόπηση - Σχετικά με αυτό το βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια: