4 Σεπ 2010

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

http://marinakourbela.wordpress.com/2010/08/23/%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF/


Μητρότητα και Πατρότητα
Η Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτής, θεωρεί ότι η άδεια πατρότητας αποτελεί ευεργέτημα που προβλέπεται για τους πατέρες, αλλά στην πραγματικότητα ολόκληρη η οικογένεια αντλεί οφέλη, ιδιαίτερα δε το παιδί που ωφελείται πάρα πολύ από την παρουσία και των δύο γονέων. Η παροχή άδειας πατρότητας εξασφαλίζοντας τον επιμερισμό των ευθυνών που ενέχει η μέριμνα των παιδιών ήδη από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού,θα μπορούσε να έχει ευνοϊκή επίπτωση στις δαπάνες για την υγεία μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της μητέρας και του παιδιού. Εξάλλου, η παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού, επισημαίνει, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την υγιή σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητο να προβλέπει επίσης η νομοθεσία της ΕΕ, μια ατομική άδεια πατρότητας, μη μεταβιβάσιμη και αμειβόμενη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον σύζυγο ταυτόχρονα με την άδεια μητρότητας.
Είμαι υπέρ της γονικής άδειας για τους άνδρες , δηλώνει, επειδή δεν προ βλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν και υπάρχει σε ορισμένες χώρες, ακριβώς για να καταπολεμήσουμε την αντίληψη ότι η ανατροφή των παιδιών είναι αποκλειστική ευθύνη της μητέρας.
Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά ο άντρας που δεν παίρνει γονική άδεια και δεν είναι στο σπίτι, θεωρείται κακός πατέρας. Στο Νότο, ο άνδρας που παίρνει γονική άδεια, θεωρείται κακός εργαζόμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: