24 Ιουν 2010

ΙΣΟΤΗΤΑ: Η ΔΗΘΕΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Σεξουαλική παρενόχληση http://www.synigoros.gr/diakriseis/pdfs_01/8387_1_1-_92StPFull.pdf

Αντιστροφή βάρους απόδειξης
Τέσσερις (4) καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση υποβλήθηκαν απευθείας
στον Συνήγορο του Πολίτη ενώ δύο (2) ακόμη διαβιβάστηκαν από το ΣΕΠΕ.
Από τις υποθέσεις αυτές, δύο δεν εξετάστηκαν, η μία επειδή είχε παρέλθει ένα
έτος από το γεγονότα που αποτελούσαν το αντικείμενο της καταγγελίας και η
άλλη επειδή η εργαζόμενη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η διερεύνηση
της καταγγελίας που είχε υποβάλει στην Επιθεώρηση Εργασίας. Τέλος, τρεις
υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω τα
στοιχεία της μιας από αυτές τις υποθέσεις:
Εργαζόμενη κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη σεξουαλική παρενόχληση
από μέρους του εργοδότη της, για την οποία είχε διαμαρτυρηθεί προφορικά
και στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, υπέβαλε
καταγγελία στο ΣΕΠΕ σχετικά με οφειλές του εργοδότη προς εκείνη, οι οποίες,
λίγο αργότερα, καλύφθηκαν. Κατόπιν νέας επικοινωνίας με το ΣΕΠΕ αναφορικά
με την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, ορίστηκε ημερομηνία κατά
την οποία θα λάμβανε χώρα τριμερής συνάντηση στα γραφεία του αρμόδιου
Τμήματος του ΣΕΠΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να εκπροσωπηθεί στη
συνάντηση από τη χειρίστρια της σχετικής αναφοράς, αίτημα που έγινε δεκτό
από το ΣΕΠΕ.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη συνάντηση στα γραφεία
του ΣΕΠΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη θέλησε να συγκεντρώσει όσο το
δυνατόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, καθώς αυτά που
είχαν προσκομιστεί δεν ήταν ικανά να θεμελιώσουν τις αιτιάσεις και να
στοιχειοθετήσουν παράβαση της σχετικής διάταξης για την απαγόρευση της

σεξουαλικής παρενόχλησης (ν. 3488/2006, άρθρο 4, παρ. 2). Επικοινώνησε εγγράφως
με την καταγγέλλουσα και την κάλεσε σε συνάντηση στα γραφεία του. Κατά τη
συνάντηση αυτή, καταγράφηκαν λεπτομερώς όσα ανέφερε η εργαζόμενη για τη
συμπεριφορά του εργοδότη απέναντί της (καθημερινές ερωτήσεις και πλήθος σχολίων
σχετικά με την ερωτική της ζωή, απτική κίνηση μη συνάδουσα με την επαγγελματική
τους σχέση κ.α.).
Στη συνέχεια, αφού υπήρξαν δύο αναβολές, από υπαιτιότητα του εργοδότη,
πραγματοποιήθηκε τελικά η τριμερής συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΠΕ, παρουσία
και της εκπροσώπου του Συνηγόρου του Πολίτη. Μετά από πρόταση του Συνηγόρου
του Πολίτη διατυπώθηκε έγγραφη σύσταση προς τον εργοδότη σχετικά με τη
μελλοντική συμπεριφορά του προς τους υπαλλήλους του, ενημερώνοντάς τον ότι
τυχόν νέα καταγγελία με ανάλογο περιεχόμενο από μέρους εργαζομένων, θα θεωρηθεί
πιθανολόγηση σεξουαλικής παρενόχλησης η οποία επιφέρει μετακύλιση του βάρους
απόδειξης στον εργοδότη άρθρο 17 του ν. 3488/2006). Ο Συνήγορος του Πολίτη
εκτιμά ότι η θεσμική συνέργεια μεταξύ των δύο φορέων είχε τα βέλτιστα δυνατά
αποτελέσματα, στην υπόθεση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: