23 Φεβ 2008

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Τώρα και άρση ασυλίας για την Μιλένα...
Σε βάρος της η Νομολογία του Στρασβούργου!
Έξω από όλα τα κορυφαία κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα όμως κινδυνεύει και με άρση της ασυλίας της.
Κατηγορείται και για συκοφαντική δυσφήμιση στο διαζύγιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ΄
Πέμπτη 17 Μαίου 2007

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές, από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.σελ.
2. Ειδική Ημερήσια Διάταξη.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Ι.Κουτσούκου.σελ.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΗΣ:
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Γεωργιάδη, Μαρίας-Ελένης Αποστολάκη, Λάζαρου Λωτίδη και Ιωάννη Κουτσούκου.
Η συζήτηση διεξάγεται με τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ και επομένως το λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί , στο Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι ομιλούν μετά τους τυχόν ομιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται μόνο εάν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας, συνδέεται με την πολιτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή εάν η δίωξή του υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα ή αποσκοπεί ενδεχομένως στο να τρωθεί το κύρος της Βουλής ή του Βουλευτή ή να παρακωλυθεί ουσιαστικώς η άσκηση του λειτουργήματός του ή να επηρεαστεί η λειτουργία της Βουλής ή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία ανήκει ο Βουλευτής.
Τέλος, υπενθυμίζω ότι έχουμε δεχθεί, επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία, για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταμέτρηση των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων και για τη διευκόλυνση και μόνο της ονομαστικής ψηφοφορίας να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το όνομά του, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόμεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των τεσσάρων περιπτώσεων της σημερινής Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης, θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Πριν μπούμε στην πρώτη υπόθεση, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών».
Δεύτερον, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
Προχωρούμε στην πρώτη υπόθεση, η οποία αφορά στο συνάδελφο κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγορείται για τέλεση προπαρασκευαστικών πράξεων του άρθρου 138 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στη συνάδελφο κ. Μαρία-Ελένη Αποστολάκη, η οποία κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 363 και 362 του Ποινικού Κώδικα για συκοφαντική δυσφήμιση. Η τρίτη αφορά στο συνάδελφο κ. Λάζαρο Λωτίδη, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 20 παράγραφος 12γ του ν. 2996/1999 περί Κ.Ο.Κ. και η τέταρτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Ιωάννη Κουτσούκο, ο οποίος κατηγορείται επίσης για παράβαση του άρθρου 20 παράγραφος 12γ του ν. 2996/1999 περί Κ.Ο.Κ..
Οι λεπτομέρειες και των τεσσάρων υποθέσεων αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που διενεμήθη μαζί με την ειδική ημερήσια διάταξη. Επίσης, έχει διανεμηθεί και η έκθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Επί της αιτήσεως που αφορά την άρση ασυλίας του κ. Νικολάου Γεωργιάδη υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού; Ομιλεί όποιος αντιτίθεται. Ποιος σηκώνει το χέρι του; Ο κ. Τασούλας.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας της αιτήσεως άρσεως ασυλίας του συναδέλφου κ. Γεωργιάδη για να εκφράσω την αντίρρησή μου επί μίας πρακτικής, η οποία εν προκειμένω είναι ανάγλυφη. Όσον αφορά εις τους Βουλευτάς, για πολλούς συμπατριώτες μας η έννοια του ότι κατηγορούνται ή καταγγέλλονται ταυτίζεται με την έννοια του ότι έχουν καταδικαστεί ήδη από πλευράς ηθικού στιγματισμού.
Επίσης, ξέρουμε όλοι ότι ο εισαγγελέας ο οποίος παραλαμβάνει μια μήνυση έχει υποχρέωση, εάν αυτή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, να τη θέτει στο αρχείο. Το αδίκημα τη εσχάτης προδοσίας βάσει του άρθρου 138 του Ποινικού Κώδικα που θα ετιμωρείτο δια θανατικής ποινής, εάν δεν είχαμε εναρμονισθεί με τα κρατούντα διεθνώς, είναι ένα αδίκημα το οποίο τελείται δι’ ενεργειών, διά πράξεων και δεν τηρείται δια δηλώσεων ή δια σκέψεων ή δια προθέσεων ή δια βουλητικών διεργασιών!
Όταν παραλαμβάνει ένας εισαγγελικός λειτουργός μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά Βουλευτού στο κλίμα το οποίο υπάρχει και εις το οποίο καταγγέλλομαι σημαίνει ότι έχω ήδη καταδικαστεί, λόγω του ότι οι Βουλευτές είναι η πρώτη ύλη για τα σαγόνια της δημοσιότητας όταν ενέχονται σε κάτι, οφείλει κατά την άποψή μου να δει εάν αυτή η μήνυση είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της. Επιπλέον, υπάρχει το άρθρο 54 της Ποινικής Δικονομίας που λέει ότι ακόμα και όταν απαιτείται άδεια της αρχής για να ασκηθεί δίωξη, μπορεί να διενεργηθούν προ της αδείας ανακριτικές πράξεις, αρκεί να μη θίγουν το πρόσωπο του Βουλευτή. Και έχει νομολογηθεί από το 2002 ότι πράξεις μη θίγουσες το πρόσωπο του Βουλευτή είναι ακόμα και η έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος αλλά για λόγους παντελούς ελλείψεως ενδείξεων ενοχής.
Εξηγώ για τους μη νομικούς ότι μπορεί να εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα, όχι μόνο για λόγους παντελούς ελλείψεως ενδείξεων ενοχής αλλά και για λόγους μη ύπαρξης επαρκών ενδείξεων, πράγμα διαφορετικό, ή για λόγους παραγραφής ή για λόγους μειωμένου καταλογισμού κάποιου. Όμως αυτοί οι λόγοι θίγουν το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται. Ενώ η παντάπασιν έλλειψη ενδείξεων δεν θίγει. Όταν, λοιπόν, είναι γνωστό ότι συνάδει με την έννοια της ασυλίας η παραπομπή του θέματος στο αρχείο για προφανώς αβάσιμη μήνυση, πώς είναι δυνατόν σήμερα εδώ να αποφασίσουμε εάν κάποιος δια δηλώσεων επετέλεσε, το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, το οποίο επαναλαμβάνω, εάν δεν ήμασταν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτελείτο δια θανατικής ποινής; Οπότε θα έβγαινε ο επιλαχών εάν εκτελείτο η θανατική ποινή!
Νομίζω, όμως, ότι επειδή είναι γνωστό ότι ειδικά για τους Βουλευτές, κατηγορώ το Βουλευτή, σημαίνει ότι είναι ήδη καταδικασμένος αμετάκλητα, θα έπρεπε οι εισαγγελικοί λειτουργοί οι οποίοι παραλαμβάνουν τέτοιες προφανώς αβάσιμες εγκλήσεις και κατηγορίες, να εφαρμόζουν το νόμο και να θέτουν στο αρχείο αυτή τη μήνυση. Το λέω διότι πληροφορήθηκα ότι κάποιος εξ ημών, θα κατηγορηθεί προσεχώς ότι σκότωσε το μαμούθ του γείτονά του. Και είναι γνωστό ότι μαμούθ δεν υπάρχουν. Αλλά με βάση αυτή τη λογική θα έρθει η άρση της ασυλίας επειδή σκότωσε κάποιος το μαμούθ του γείτονά του, επειδή όμως είναι Βουλευτής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο; Όχι.
Προχωρούμε στην επόμενη αίτηση της εισαγγελικής αρχής, η οποία αφορά τη συνάδελφο την κ. Μιλένα Αποστολάκη.
Ποιος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο; Κανείς.
Οι δύο τελευταίες αιτήσεις αφορούν παράβαση του Κ.Ο.Κ. και οι λεπτομέρειες των υποθέσεων αυτών βρίσκονται στο σχετικό σημείωμα που σας έχει διανεμηθεί. Προχωρούμε στην αίτηση άρσεως ασυλίας για το συνάδελφο κ. Λάζαρο Λωτίδη. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο; Όχι.
Προχωρούμε τέλος στην αίτηση άρσεως ασυλίας που αφορά το συνάδελφο κ. Γιάννη Κουτσούκο. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το Σώμα που το απασχολώ, αλλά πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι τέτοιες υποθέσεις, απλές παραβάσεις του Κώδικα και μάλιστα με εκατόν τέσσερα χιλιόμετρα δεν πρέπει καν να απασχολούν τη Βουλή. Θα παρακαλούσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να δείτε πως μπορούν να οδεύουν κατευθείαν στην οδό της δικαιοσύνης, χωρίς να μας εκθέτουν όλους ότι μπλέκουμε σε μία συζήτηση που μας κάνει κάτι ξεχωριστό από τους απλούς πολίτες.
Φυσικά έχω ζητήσει από την επιτροπή την άρση της ασυλίας μου και παρακαλώ τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Αφήστε, κύριε Κουτσούκο, να ψηφίσουμε και καμμία άρση ασυλίας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» με θέμα: «Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι.» καθώς και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα οκτώ μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις συνοδοί καθηγητές από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Βούλας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει εγκαρδίως. Βέβαια δεν θα παρακολουθήσουν συνεδρίαση, αλλά ψηφοφορία.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούμε στην ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσεως ασυλίας. Για την οικονομία του χρόνου, θα ήθελα να σας προτείνω να διεξαχθεί η ψηφοφορία ταυτοχρόνως και για τις τέσσερις περιπτώσεις με μία εκφώνηση καταλόγου.
Το Σώμα συμφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα, να διεξαχθεί μία ψηφοφορία.
Επαναλαμβάνω ότι για διευκόλυνση της ψηφοφορίας έχει καταρτισθεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των συναδέλφων για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας και στο οποίο έχει καταγραφεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σημειώνει την ψήφο του δίπλα στο όνομα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας σημειώνει την προτίμησή του δίπλα στο όνομα του Βουλευτή και στη στήλη «ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί την άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας σημειώνει δίπλα στο όνομα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως «ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σημειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνομά του και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονομαστική. Στη συνέχεια και με την εκφώνηση του ονόματός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους, που είναι ο κ. Γεώργιος Γαρουφαλιάς από τη Νέα Δημοκρατία και η κ. Θεοδώρα Τζάκρη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι οποίοι θα το μονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν μαζί με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
Το Σώμα συμφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Συνεπώς το Σώμα συνεφώνησε, ομοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Σταύρος Καλαφάτης από τη Νέα Δημοκρατία και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Για την καταμέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσματος, καλούνται οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Γαρουφαλιάς από τη Νέα Δημοκρατία και η κ. Θεοδώρα Τζάκρη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταμέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσματος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 185 Βουλευτές.
Για το συνάδελφο κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 3 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 173 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 9 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη συνάδελφο κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 3 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 177 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για το συνάδελφο κ. Λάζαρο Λωτίδη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 118 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 59 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 8 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για το συνάδελφο κ. Γιάννη Κουτσούκο, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 118 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 59 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 8 Βουλευτές, συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ»
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έβερτ Μιλτιάδης - Σουφλιάς Γεώργιος - Μπερνιδάκη- Άλντους Ελευθερία + Ρουσόπουλος Θεόδωρος - Βαληνάκης Ιωάννης - Καρύδη Χρυσή + Διαμαντοπούλου Άννα - Δαμανάκη Μαρία + Μάνος Στέφανος - Ανδρουλάκης Δημήτρης (Μίμης) - Ανδριανόπουλος Ανδρέας Κοσμίδης Σωκράτης + Bρεττού Αγάθη (Ρόζα) - Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Αβραμόπουλος Δημήτριος - Βουλγαράκης Γεώργιος - Αλογοσκούφης Γεώργιος - Παυλόπουλος Προκόπιος - Γιαννάκου Mαριέττα - Μπενάκη-Ψαρούδα Άννα + Κωνσταντάρας Δημήτριος + Κουντουρά Έλενα + Κοντού Μάρω + Παπουτσής Χρήστος + Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος) + Τσούρας Αθανάσιος - Ράπτη Αναστασία-Συλβάνα + Παπαντωνίου Ιωάννης (Γιάννος) + Αρσένης Γεράσιμος + Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα) - Κωνσταντόπουλος Νικόλαος - Β΄ ΑΘΗΝΩΝ Τζαννετάκης Τζαννής + Μητσοτάκης Κυριάκος + Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης) - Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος) - Μεϊμαράκης Ευάγγελος - Βασίλειος - Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) - Παπακώστα-Σιδηροπούλου Κατερίνα + Πολύδωρας Βύρων - Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης - Γιακουμάτος Γεράσιμος - Λιάπης Μιχάλης - Γιώργος - Βούλτεψη Σοφία + Πετραλιά-Πάλλη Φάνη - Ζαγορίτης Ελευθέριος (Λευτέρης) - Σταθάκης Αριστοτέλης (Άρης) + Παπαθανασίου Γιάννης - Κασσίμης Θεόδωρος - Ανδρεουλάκος Απόστολος + Καρράς Κώστας + Αποστολάκη Ελένη-Μαρία(Μιλένα) + Λοβέρδος Ανδρέας + Δημαράς Ιωάννης + Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω) + Κακλαμάνης Απόστολος + Ευθυμίου Πέτρος + Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Αλέκος) + Χυτήρης Τηλέμαχος - Κουλούρης Κίμων + Γείτονας Κωνσταντίνος + Πρωτόπαπας Χρήστος - Ανωμερίτης Γεώργιος + Μπένος Σταύρος-Ιωάννης + Κατσέλη Ελεονώρα (Νόρα) + Παπαϊωάννου Μιλτιάδης + Τζουμάκας Στέφανος - Γιαννόπουλος Αργύριος + Παπαρήγα Αλεξάνδρα - Κολοζώφ Ορέστης - Σκυλλάκος Αντώνιος + Αλαβάνος Αλέξανδρος - Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος + Δραγασάκης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σαλμάς Μάριος + Καραγκούνης Ανδρέας + Αγγελόπουλος Νικόλαος + Μαγγίνας Βασίλειος - Κωστόπουλος Απόστολος + Βερελής Χρίστος + Μωραΐτης Αθανάσιος(Θάνος) + Μακρυπίδης Ανδρέας - ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Μανώλης Ιωάννης + Παπαδημητρίου Ελισάβετ (Έλσα) + Μανιάτης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τατούλης Πέτρος - Λυκουρέντζος Ανδρέας + Ρέππας Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ Καραμπίνας Κωνσταντίνος + Παπαγεωργίου Γεώργιος + Κολιοπάνος Θεόδωρος + ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βλάχος Γεώργιος + Μπούρας Αθανάσιος + Δούκας Πέτρος - Κατσιγιάννης Αθανάσιος + Κατσίκης Θεόδωρος - Σταύρου Απόστολος + Πάγκαλος Θεόδωρος - Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος) - Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη) - Οικονόμου Βασίλειος + Παπαηλίας Ηλίας - Λεβέντης Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος + Νικολόπουλος Νικόλαος - Βασιλείου Θεόφιλος - Μπεκίρης Μιχαήλ - Βέρρας Μιλτιάδης - Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος + Κατσιφάρας Απόστολος + Θωμά Μαρία + Κοσιώνης Παναγιώτης + ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μπασιάκος Ευάγγελος - Γιαννάκης Μιχαήλ + Ακριβάκης Αλέξανδρος - Τόγιας Βασίλειος -
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Φώλιας Χρήστος - ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δαϊλάκης Σταύρος + Τζίμας Μαργαρίτης + Αηδόνης Χρήστος + ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Παυλίδης Αριστοτέλης - Καραμάριος Αναστάσιος + Χρύσης Βασίλειος + Καΐσερλης Κωνσταντίνος + Παρασκευάς Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος + Κελέτσης Σταύρος + Φωτιάδης Απόστολος - Ντόλιος Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Λιάσκος Αναστάσιος - Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος) + Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος - Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη - Παπαγεωργίου Γεώργιος - Πιπεργιάς Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τσιαμάκης Δημοσθένης + ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Βαρβαρίγος Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αδρακτάς Παναγιώτης + Κοντογιάννης Γεώργιος - Κανελλοπούλου Κρινιώ + Κουτσούκος Γιάννης + Αντωνακόπουλος Παναγιώτης + Γεωργακόπουλος Δημήτριος - ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Χαλκίδης Μιχαήλ - Φωτιάδης Ηλίας + Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ + Σιδηρόπουλος Αναστάσιος - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ - Δεικτάκης Γεώργιος + Μπαντουβάς Κωνσταντίνος + Στρατάκης Εμμανουήλ + Φραγκιαδουλάκης Μάνος - Ματζαπετάκης Στυλιανός + Κεγκέρογλου Βασίλειος - Σκουλάς Ιωάννης - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Μπέζας Αντώνιος - Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραμανλής Κωνσταντίνος - Γκιουλέκας Κωνσταντίνος + Ιωαννίδης Ιωάννης - Ορφανός Γεώργιος - Παπαθεμελής Στυλιανός- Άγγελος + Ράπτη Ελένη - Καλαφάτης Σταύρος + Σπηλιόπουλος Αναστάσιος + Παπανδρέου Γεώργιος - Καστανίδης Χαράλαμπος + Βενιζέλος Ευάγγελος + Αράπογλου Χρυσή + Τσοχατζόπουλος Απόστολος-Αθανάσιος + Μαγκριώτης Ιωάννης + Χουρμουζιάδης Γεώργιος - Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα + Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ρεγκούζας Αδάμ + Σαλαγκούδης Γεώργιος + Καράογλου Θεόδωρος - Γαλαμάτης Δημήτριος - Γερανίδης Βασίλειος + Τσιόκας Θεοχάρης + Τζέκης Άγγελος + ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καλογιάννης Σταύρος - Τασούλας Κωνσταντίνος + Φούσας Αντώνιος - Αργύρης Ευάγγελος + Παντούλας Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Καλαντζής Γεώργιος - Χριστοφιλογιάννης Δημήτρης + Τσακλίδης Ιωάννης - Εμινίδης Σάββας + ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Σιούφας Δημήτριος - Ταλιαδούρος Σπυρίδων - Τσιάρας Κωνσταντίνος + Ρόβλιας Κωνσταντίνος + Σαλαγιάννης Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγγελής Ανέστης + Πετσάλνικος Φίλιππος + ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γεωργιάδης Νικόλαος + Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος + Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα) - ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αλιβιζάτος Πέτρος -Παύλος + ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλτίδης Κωνσταντίνος + Τσιτουρίδης Σάββας - Φλωρίδης Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τσιαρτσιώνης Νικόλαος + Παπαδόπουλος Μιχάλης + Κασαπίδης Γεώργιος - Λωτίδης Λάζαρος - Βλατής Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Παπαληγούρας Αναστάσιος-Πέτρος - Κόρκα-Κώνστα Αθηνά + Μανωλάκης Άγγελος + Χωρέμης Αναστάσιος - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Χωματάς Ιωάννης + Μανούσου-Μπινοπούλου Αριάδνη - Ρήγας Παναγιώτης - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σκανδαλάκης Παναγιώτης + Δαβάκης Αθανάσιος + Γρηγοράκος Λεωνίδας + ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ζώης Χρήστος + Χαρακόπουλος Μάξιμος + Γαρουφαλιάς Γεώργιος + Αγοραστός Κωνσταντίνος + Έξαρχος Βασίλειος - Νασιώκας Έκτορας + Χατζημιχάλης Νικόλαος- Φώτιος + Τσιόγκας Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πλακιωτάκης Ιωάννης + Καρχιμάκης Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης Ιωάννης + Καλογήρου Χριστιάνα + Σκοπελίτης Σταύρος - ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Βεργίνης Ξενοφών + ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Νάκος Αθανάσιος - Μακρή Ζωή (Ζέττα) + Σούρλας Γεώργιος - Ζήση Ροδούλα + Γκατζής Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σαμπαζιώτης Δημήτριος + Καλαντζάκου Σοφία + Λαμπρόπουλος Ιωάννης - Κουσελάς Δημήτριος + Κατσιλιέρης Πέτρος - ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Κοντός Αλέξανδρος - Τσαλίδης Φίλιππος + Σγουρίδης Παναγιώτης + Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μαντούβαλος Πέτρος + Μιχαλολιάκος Βασίλειος - Καλός Γεώργιος - Μελάς Παναγιώτης + Σημίτης Κωνσταντίνος - Παντελάκη Ελπίδα - Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νεράντζης Αναστάσιος - Τραγάκης Ιωάννης + Βασιλείου Γεώργιος - Κουράκος Ιωάννης + Νιώτης Γρηγόριος - Λιντζέρης Δημήτριος + Διαμαντίδης Ιωάννης + Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα) - ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Καρασμάνης Γεώργιος + Τζαμτζής Ιορδάνης (Δάνης) + Φουντουκίδιου-Θεοδωρίδου Παρθένα + Τζάκρη Θεοδώρα + ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Κωνσταντόπουλος Γεώργιος - Πολύζος Ευάγγελος + Καρπούζας Αντώνιος + Παπαγεωργίου Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Τσαντούλας Δημήτριος + Παπαχρήστος Ευάγγελος + ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κεφαλογιάννης Ιωάννης + Όθωνας Εμμανουήλ + ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Στυλιανίδης Ευριπίδης - Αχμέτ Ιλχάν + Μανωλιά Χρυσάνθη - ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Θαλασσινός Θαλασσινός + ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Χαϊτίδης Ευγένιος + Λεονταρίδης Θεόφιλος + Κόλλια - Τσαρουχά Μαρία + Τσιπλάκης Κωνσταντίνος - Καριπίδης Αναστάσιος + Μουσιώνης Αριστείδης + Μπόλαρης Μάρκος - ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Λέγκας Νικόλαος + Σκρέκας Θεόδωρος + Χατζηγάκης Σωτήριος + Χάϊδος Χρήστος + Μερεντίτη Αθανασία - ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γιαννόπουλος Αθανάσιος - Καλλιώρας Ηλίας + Σταυρογιάννης Νικόλαος + Αντωνίου Αντωνία (Τόνια) + Παπαδήμας Λάμπρος + ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Κορτσάρης Νικόλαος + Λιάνης Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Μπούγας Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Βαγιωνάς Γεώργιος + Πάππας Βασίλειος - Δριβελέγκας Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Μαρκογιαννάκης Χρήστος - Νικηφοράκης Στυλιανός - Χριστοδουλάκης Νικόλαος - Σκουλάκης Εμμανουήλ + ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Πίττας Ιωάννης + Τσουρή Ελπίδα -
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 185

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 13.55΄, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ημέρα Παρασκευή 18 Μαΐου 2007 και ώρα 10.30΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερώτησης των Βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το θέμα συζητείται σήμερα το μεσημέρι στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα γίνει και ψηφοφορία.
Η άρση της ασυλίας δεν ζητείται για "πολιτικό" θέμα αλλά με εισαγγελική πρόταση για "οικογενειακή" διαμάχη που έχει με τον πρώην συζυγό της Π. Συγγελίδη.
Αν και το πιθανότερο είναι να απορριφθεί η αίτηση, έχει ενδιαφέρον το αν θα ζητήσει η ίδια να αρθεί η ασυλία της αφού, όπως ομολογείται πια από όλο και περισσότερους, για τα αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα οι βουλευτές δεν πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Το γενικότερο αυτό θέμα συζητείται αυτή την περίοδο και με αφορμή την Συνταγματική Αναθεώρηση!
Αυτό προβλέπει ρητά και σχετική Νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου: Δηλαδή για τα πολιτικά αδικήματα οι βουλευτές πρέπει να προστατεύονται, για τα υπόλοιπα όχι....
Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι και από τα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που κατέθεσαν εισήγηση, οι έξι τάσσονται μεν κατά της άρσης αλλά ο -αντιπρόεδρος της Βουλής- Γ. Σούρλας έχει ψηφίσει "λευκό"...


http://press-gr.blogspot.com/2006/12/blog-post_116536700639553293.html

Σάββατο, Δεκέμβριος 09, 2006

Μιλένα Αποστολάκη: Η άρση ασυλίας της, ζητήθηκε γιατί έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα που της είχε κάνει ο πρώην συζύγός της Π. Συγγελίδης για το παιδί τους. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι κακώς η Μιλένα δεν επιτρέπει στον πρώην συζυγό της να το βλέπει τακτικά. Ύστερα απ' αυτό, κατατέθηκε μήνυση εναντίον της η οποία για να προχωρήσει έπρεπε να αρθεί η ασυλία της. Κι αυτό ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Όμως, η πλειοψηφία της Βουλής είπε όχι.Είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου γίνεται κατάχρηση της βουλευτικής ασυλίας. Είναι κάτι το εντελώς παράλογο, να κατηγορείται μια γυναίκα ότι δεν αφήνει τα παιδιά να τα δει ο πρώην αντρας της, και η υπόθεση να μην μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Τί σχέση μπορεί να έχει το θεσμοθετημένο συνταγματικά δικαίωμα των βουλευτών στην ελεύθερη έκφραση και πολιτική δραστηριότητα, με τις προσωπικές υποθέσεις μιας χωρισμένης κυρίας;Το σοβαρό είναι ότι 107 βουλευτές (σε 175 παρόντες) ψήφισαν ενάντια στην άρση της ασυλίας της κ. Αποστολάκη!Τελικά, αν πρέπει να περιοριστεί ένα άσυλο, αυτό είναι το βουλευτικό!
O επίλογος ενός ακόμη επεισοδίου τού- σε στυλ «Κράμερ εναντίον Κράμερ»- σίριαλ το οποίο εξελίσσεται εδώ και χρόνια στις σχέσεις της βουλευτού κυρίας Μιλένας Αποστολάκη και του τέως συζύγου της επιχειρηματία κ. Π.Συγγελίδη γράφηκε χθες στη Βουλή. Το Σώμα με μεγάλη πλειοψηφία- 177 «όχι» έναντι τριών «ναι» - καταψήφισε το αίτημα για την άρση της ασυλίας της βουλευτού, η οποία είχε αλληλομηνυθεί με τον δικηγόρο του τέως συζύγου της κ. Σ.Φέλλιο. Ο τελευταίος μήνυσε την κυρία Αποστολάκη επειδή θεώρησε ότι προσέβαλε την τιμή και την υπόληψή του με το σχέδιο έγκλησης που υπέβαλε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας για να καταγγείλει την (φραστική) επίθεση εναντίον του αστυνομικού συνοδού της που εξαπέλυσε ο δικηγόρος. Ο κ. Φέλλιος, υποστηρίζοντας ότι ο αστυνομικός τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο, τον είχε κατηγορήσει ως «ορντινάντσα» και «άθυρμα» της κυρίας Αποστολάκη, η οποία και εκείνη από τη μεριά της μήνυσε τον δικηγόρο. Τελικώς στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, στην οποία εξετάστηκε κατ΄ αρχήν το περιεχόμενο της δικογραφίας που σχηματίστηκε, η βουλευτής δήλωσε ότι θα αποσύρει τη μήνυσή της εφόσον δεν αρθεί η ασυλία της. Και έτσι, έπειτα από ομόφωνη εισήγηση όλων των μελών τής εν λόγω Επιτροπής, χθες η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου «έκλεισε» αυτό το κεφάλαιο. http://www.tovimadaily.gr/Article.aspx?d=20070518&nid=4755885
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας συναδέλφων Βουλευτών. Ψήφισαν συνολικά 185 Βουλευτές.Για το συνάδελφο κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 3 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 173 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 9 Βουλευτές.Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.Για τη συνάδελφο κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 3 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 177 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.Για το συνάδελφο κ. Λάζαρο Λωτίδη, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 118 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 59 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 8 Βουλευτές.Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.Για το συνάδελφο κ. Γιάννη Κουτσούκο, υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 118 Βουλευτές, κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 59 Βουλευτές, ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 8 Βουλευτές, συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή. (Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής: «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ»ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έβερτ Μιλτιάδης - Σουφλιάς Γεώργιος - Μπερνιδάκη- Άλντους Ελευθερία + Ρουσόπουλος Θεόδωρος - Βαληνάκης Ιωάννης - Καρύδη Χρυσή + Διαμαντοπούλου Άννα - Δαμανάκη Μαρία + Μάνος Στέφανος - Ανδρουλάκης Δημήτρης (Μίμης) - Ανδριανόπουλος Ανδρέας Κοσμίδης Σωκράτης + Bρεττού Αγάθη (Ρόζα) - Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Αβραμόπουλος Δημήτριος - Βουλγαράκης Γεώργιος - Αλογοσκούφης Γεώργιος - Παυλόπουλος Προκόπιος - Γιαννάκου Mαριέττα - Μπενάκη-Ψαρούδα Άννα + Κωνσταντάρας Δημήτριος + Κουντουρά Έλενα + Κοντού Μάρω + Παπουτσής Χρήστος + Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος) + Τσούρας Αθανάσιος - Ράπτη Αναστασία-Συλβάνα + Παπαντωνίου Ιωάννης (Γιάννος) + Αρσένης Γεράσιμος + Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα) - Κωνσταντόπουλος Νικόλαος - Β΄ ΑΘΗΝΩΝ Τζαννετάκης Τζαννής + Μητσοτάκης Κυριάκος + Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης) - Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος) - Μεϊμαράκης Ευάγγελος - Βασίλειος - Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) - Παπακώστα-Σιδηροπούλου Κατερίνα + Πολύδωρας Βύρων - Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης - Γιακουμάτος Γεράσιμος - Λιάπης Μιχάλης - Γιώργος - Βούλτεψη Σοφία + Πετραλιά-Πάλλη Φάνη - Ζαγορίτης Ελευθέριος (Λευτέρης) - Σταθάκης Αριστοτέλης (Άρης) + Παπαθανασίου Γιάννης - Κασσίμης Θεόδωρος - Ανδρεουλάκος Απόστολος + Καρράς Κώστας + Αποστολάκη Ελένη-Μαρία(Μιλένα) + Λοβέρδος Ανδρέας + Δημαράς Ιωάννης + Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω) + Κακλαμάνης Απόστολος + Ευθυμίου Πέτρος + Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Αλέκος) + Χυτήρης Τηλέμαχος - Κουλούρης Κίμων + Γείτονας Κωνσταντίνος + Πρωτόπαπας Χρήστος - Ανωμερίτης Γεώργιος + Μπένος Σταύρος-Ιωάννης + Κατσέλη Ελεονώρα (Νόρα) + Παπαϊωάννου Μιλτιάδης + Τζουμάκας Στέφανος - Γιαννόπουλος Αργύριος + Παπαρήγα Αλεξάνδρα - Κολοζώφ Ορέστης - Σκυλλάκος Αντώνιος + Αλαβάνος Αλέξανδρος - Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος + Δραγασάκης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σαλμάς Μάριος + Καραγκούνης Ανδρέας + Αγγελόπουλος Νικόλαος + Μαγγίνας Βασίλειος - Κωστόπουλος Απόστολος + Βερελής Χρίστος + Μωραΐτης Αθανάσιος(Θάνος) + Μακρυπίδης Ανδρέας - ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Μανώλης Ιωάννης + Παπαδημητρίου Ελισάβετ (Έλσα) + Μανιάτης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τατούλης Πέτρος - Λυκουρέντζος Ανδρέας + Ρέππας Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ Καραμπίνας Κωνσταντίνος + Παπαγεωργίου Γεώργιος + Κολιοπάνος Θεόδωρος + ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βλάχος Γεώργιος + Μπούρας Αθανάσιος + Δούκας Πέτρος - Κατσιγιάννης Αθανάσιος + Κατσίκης Θεόδωρος - Σταύρου Απόστολος + Πάγκαλος Θεόδωρος - Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος) - Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη) - Οικονόμου Βασίλειος + Παπαηλίας Ηλίας - Λεβέντης Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος + Νικολόπουλος Νικόλαος - Βασιλείου Θεόφιλος - Μπεκίρης Μιχαήλ - Βέρρας Μιλτιάδης - Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος + Κατσιφάρας Απόστολος + Θωμά Μαρία + Κοσιώνης Παναγιώτης + ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μπασιάκος Ευάγγελος - Γιαννάκης Μιχαήλ + Ακριβάκης Αλέξανδρος - Τόγιας Βασίλειος - ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Φώλιας Χρήστος - ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δαϊλάκης Σταύρος + Τζίμας Μαργαρίτης + Αηδόνης Χρήστος + ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Παυλίδης Αριστοτέλης - Καραμάριος Αναστάσιος + Χρύσης Βασίλειος + Καΐσερλης Κωνσταντίνος + Παρασκευάς Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος + Κελέτσης Σταύρος + Φωτιάδης Απόστολος - Ντόλιος Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Λιάσκος Αναστάσιος - Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος) + Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος - Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη - Παπαγεωργίου Γεώργιος - Πιπεργιάς Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τσιαμάκης Δημοσθένης + ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Βαρβαρίγος Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αδρακτάς Παναγιώτης + Κοντογιάννης Γεώργιος - Κανελλοπούλου Κρινιώ + Κουτσούκος Γιάννης + Αντωνακόπουλος Παναγιώτης + Γεωργακόπουλος Δημήτριος - ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Χαλκίδης Μιχαήλ - Φωτιάδης Ηλίας + Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ + Σιδηρόπουλος Αναστάσιος - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ - Δεικτάκης Γεώργιος + Μπαντουβάς Κωνσταντίνος + Στρατάκης Εμμανουήλ + Φραγκιαδουλάκης Μάνος - Ματζαπετάκης Στυλιανός + Κεγκέρογλου Βασίλειος - Σκουλάς Ιωάννης - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Μπέζας Αντώνιος - Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραμανλής Κωνσταντίνος - Γκιουλέκας Κωνσταντίνος + Ιωαννίδης Ιωάννης - Ορφανός Γεώργιος - Παπαθεμελής Στυλιανός- Άγγελος + Ράπτη Ελένη - Καλαφάτης Σταύρος + Σπηλιόπουλος Αναστάσιος + Παπανδρέου Γεώργιος - Καστανίδης Χαράλαμπος + Βενιζέλος Ευάγγελος + Αράπογλου Χρυσή + Τσοχατζόπουλος Απόστολος-Αθανάσιος + Μαγκριώτης Ιωάννης + Χουρμουζιάδης Γεώργιος - Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα + Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ρεγκούζας Αδάμ + Σαλαγκούδης Γεώργιος + Καράογλου Θεόδωρος - Γαλαμάτης Δημήτριος - Γερανίδης Βασίλειος + Τσιόκας Θεοχάρης + Τζέκης Άγγελος + ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καλογιάννης Σταύρος - Τασούλας Κωνσταντίνος + Φούσας Αντώνιος - Αργύρης Ευάγγελος + Παντούλας Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Καλαντζής Γεώργιος - Χριστοφιλογιάννης Δημήτρης + Τσακλίδης Ιωάννης - Εμινίδης Σάββας + ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Σιούφας Δημήτριος - Ταλιαδούρος Σπυρίδων - Τσιάρας Κωνσταντίνος + Ρόβλιας Κωνσταντίνος + Σαλαγιάννης Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγγελής Ανέστης + Πετσάλνικος Φίλιππος + ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γεωργιάδης Νικόλαος + Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος + Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα) - ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αλιβιζάτος Πέτρος -Παύλος + ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλτίδης Κωνσταντίνος + Τσιτουρίδης Σάββας - Φλωρίδης Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τσιαρτσιώνης Νικόλαος + Παπαδόπουλος Μιχάλης + Κασαπίδης Γεώργιος - Λωτίδης Λάζαρος - Βλατής Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Παπαληγούρας Αναστάσιος-Πέτρος - Κόρκα-Κώνστα Αθηνά + Μανωλάκης Άγγελος + Χωρέμης Αναστάσιος - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Χωματάς Ιωάννης + Μανούσου-Μπινοπούλου Αριάδνη - Ρήγας Παναγιώτης - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σκανδαλάκης Παναγιώτης + Δαβάκης Αθανάσιος + Γρηγοράκος Λεωνίδας + ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ζώης Χρήστος + Χαρακόπουλος Μάξιμος + Γαρουφαλιάς Γεώργιος + Αγοραστός Κωνσταντίνος + Έξαρχος Βασίλειος - Νασιώκας Έκτορας + Χατζημιχάλης Νικόλαος- Φώτιος + Τσιόγκας Δημήτριος + ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πλακιωτάκης Ιωάννης + Καρχιμάκης Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης Ιωάννης + Καλογήρου Χριστιάνα + Σκοπελίτης Σταύρος - ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Βεργίνης Ξενοφών + ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Νάκος Αθανάσιος - Μακρή Ζωή (Ζέττα) + Σούρλας Γεώργιος - Ζήση Ροδούλα + Γκατζής Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σαμπαζιώτης Δημήτριος + Καλαντζάκου Σοφία + Λαμπρόπουλος Ιωάννης - Κουσελάς Δημήτριος + Κατσιλιέρης Πέτρος - ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Κοντός Αλέξανδρος - Τσαλίδης Φίλιππος + Σγουρίδης Παναγιώτης + Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μαντούβαλος Πέτρος + Μιχαλολιάκος Βασίλειος - Καλός Γεώργιος - Μελάς Παναγιώτης + Σημίτης Κωνσταντίνος - Παντελάκη Ελπίδα - Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νεράντζης Αναστάσιος - Τραγάκης Ιωάννης + Βασιλείου Γεώργιος - Κουράκος Ιωάννης + Νιώτης Γρηγόριος - Λιντζέρης Δημήτριος + Διαμαντίδης Ιωάννης + Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα) - ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Καρασμάνης Γεώργιος + Τζαμτζής Ιορδάνης (Δάνης) + Φουντουκίδιου-Θεοδωρίδου Παρθένα + Τζάκρη Θεοδώρα + ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Κωνσταντόπουλος Γεώργιος - Πολύζος Ευάγγελος + Καρπούζας Αντώνιος + Παπαγεωργίου Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Τσαντούλας Δημήτριος + Παπαχρήστος Ευάγγελος + ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κεφαλογιάννης Ιωάννης + Όθωνας Εμμανουήλ + ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Στυλιανίδης Ευριπίδης - Αχμέτ Ιλχάν + Μανωλιά Χρυσάνθη - ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Θαλασσινός Θαλασσινός + ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Χαϊτίδης Ευγένιος + Λεονταρίδης Θεόφιλος + Κόλλια - Τσαρουχά Μαρία + Τσιπλάκης Κωνσταντίνος - Καριπίδης Αναστάσιος + Μουσιώνης Αριστείδης + Μπόλαρης Μάρκος - ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Λέγκας Νικόλαος + Σκρέκας Θεόδωρος + Χατζηγάκης Σωτήριος + Χάϊδος Χρήστος + Μερεντίτη Αθανασία - ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γιαννόπουλος Αθανάσιος - Καλλιώρας Ηλίας + Σταυρογιάννης Νικόλαος + Αντωνίου Αντωνία (Τόνια) + Παπαδήμας Λάμπρος + ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Κορτσάρης Νικόλαος + Λιάνης Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Μπούγας Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Βαγιωνάς Γεώργιος + Πάππας Βασίλειος - Δριβελέγκας Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Μαρκογιαννάκης Χρήστος - Νικηφοράκης Στυλιανός - Χριστοδουλάκης Νικόλαος - Σκουλάκης Εμμανουήλ + ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Πίττας Ιωάννης + Τσουρή Ελπίδα - ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 185

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 13.55΄, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ημέρα Παρασκευή 18 Μαΐου 2007 και ώρα 10.30΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερώτησης των Βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ1Τελευταία Αποθήκευση: 22/5/2007 10:34:00 μμ Από: A.zoudiariΕκτυπώθηκε: 22/5/2007 12:02:00 μμhttp://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne070517.txt

Δεν υπάρχουν σχόλια: