13 Ιαν 2008

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Για μία οικογένεια το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 990 ευρώ που διαιρείται στα μέλη: 2 ενήλικες από 335 ευρώ=670

και 2 παιδιά από 160 ευρώ = 320 ευρώ.

Για λόγους ισότητας και ίσης υποχρέωσης των γονέων του παιδιού, τα 160 ευρώ διαιρούνται δια του δύο =
80 ευρώ ανά παιδί αντιστοιχεί για θέματα διατροφής.

Επί πλέον η υπ. αρ. 800/2006 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης επιβεβαιούμενη από απόφαση Αρείου Πάγου

δίνει 80 ευρώ διατροφή για ένα παιδί.

H ανακοίνωση του ΙΝΚΑ (22/09/2005) σε συνδυασμό με την ΕΣΥΕ (οικογενειακοί προϋπολογισμοί-Τράπεζα της Ελλάδος), συμπεραίνεται ότι οι δαπάνες δεν ξεπερνούν τα 1000 ευρώ ανά οικογένεια με παιδιά που ζουν μαζί τους (πενταμελής οικογένεια 1800 ευρώ). Συμπεραίνεται ότι για παιδιά μικρών ηλικιών, οι ανάγκες δεν υπεβαίνουν τα 80 ευρώ/μηνιαίως.

Επίσης, μη ξεχνάτε ότι από τον Νόμο επιβάλεται να αναγνωρίζονται τα έξοδα επικοινωνίας (άρθρο 1520, 24/ΕΡΝΟΜΑΚ, Βαθρακοκοίλη, 2004)

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 330 ευρώ

Η πρόταση του ΚΕΠΕ για την καθιέρωση του θεσμού που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση


Του Βασιλη Ζηρα


Την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 330 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και 990 ευρώ τον μήνα για μια οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά προτείνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ως βασικό εργαλείο κοινωνικής στήριξης των 575.000 περίπου Ελλήνων -ή 5,4% του πληθυσμού- που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Στην έκθεση των ερευνητών του ΚΕΠΕ Α. Μπαλφούσια και Κ. Κωτσή σημειώνεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. των 15 εκτός της Ελλάδας και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας. Για την καθιέρωσή του στη χώρα μας προτείνουν:


1. Ως βάση υπολογισμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, η οποία το 2008 θα ανέλθει σε 330 ευρώ. Ετσι, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα είναι 330 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, 660 για ζευγάρι, 825 για ζευγάρι με 1 παιδί, 990 για οικογένεια με δύο παιδιά κ.λπ.


2. Το Δημόσιο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του πραγματικού εισοδήματος (εισόδημα αναφοράς) του δικαιούχου. Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο εισόδημα μιας τετραμελούς οικογένειας είναι 800 ευρώ, το Δημόσιο θα της καταβάλλει 190 ευρώ επιπλέον για να φτάσει στα 990 ευρώ του ελάχιστου εγγυημένου.


3. Προκειμένου να μη λειτουργήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ως κίνητρο αποφυγής εργασίας, οι δύο ερευνητές προτείνουν να μην υπολογίζεται το 20% του εισοδήματος από εργασία στο εισόδημα αναφοράς. Για παράδειγμα, εάν το εισόδημα από εργασία μιας 4μελούς οικογένειας είναι 800 ευρώ να θεωρείται ότι είναι 20% χαμηλότερο δηλαδή 640 ευρώ. Ετσι, το Δημόσιο θα καταβάλλει 350 ευρώ, ως συμπλήρωμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.


4. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος, λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι τα άτομα στα οποία απευθύνεται ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Επίσης, πρόβλημα μπορεί να προκύψει με την τεκμηρίωση του εισοδήματος των αγροτών, οι οποίοι επίσης στην πλειοψηφία τους δεν υποβάλλουν δήλωση. Γι’ αυτό προτείνουν να εφαρμοστεί ένα τεκμαρτό εισόδημα ίσο με το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που κάθε αγρότης επιλέγει.


5. Δικαιούχοι του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να είναι όσοι:


— Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή έχουν υπηκοότητα ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι μετανάστες με άδεια παραμονής και κάρτα εργασίας μπορούν να ενταχθούν αργότερα.


— Είναι μεγαλύτεροι των 22 ετών και δεν είναι φοιτητές.


— Εχουν συνολικό καθαρό εισόδημα κάτω από το εγγυημένο που ορίζει το κράτος.


6. Ο δικαιούχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται πρέπει να είναι διαθέσιμος για εργασία όποτε του ζητηθεί, αρκεί η εργασία να είναι κατάλληλη ως προς τον τόπο κατοικίας και τις επαγγελματικές ικανότητές του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό είτε να απορροφηθεί σε κάποια θέση εργασίας είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης, να εντάσσεται σε πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας σε φορείς όπως οι δήμοι, τα γηροκομεία κ.λπ.


7. Από τα στατιστικά στοιχεία και τις μελέτες δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντοπίζονται στις εξής κοινωνικές ομάδες:


— μακροχρόνια άνεργοι ή νέοι σε αναζήτηση πρώτης απασχόλησης


— εργαζόμενοι με σποραδική απασχόληση, μερική απασχόληση ή με αμοιβές χαμηλότερες των κατώτατων ορίων


— αυτοαπασχολούμενοι σε δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης


— αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις


— άτομα με ειδικές ανάγκες, εάν δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναγνωρίζονται από την πρόνοια


— χαμηλόμισθοι ιδιωτικού τομέα με πολυμελείς οικογένειες


8. Το δημοσιονομικό κόστος δεν είναι απαγορευτικό και υπολογίζεται, σε τιμές 2006, σε 450 – 550 εκατ. ευρώ.


9. Οι ερευνητές του ΚΕΠΕ προτείνουν η χρηματοδότηση του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να γίνεται μέσω ενός ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης κατά της φτώχειας, που θυμίζει το ταμείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας που προωθεί η κυβέρνηση.


10. Τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος μπορούν να προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα κοινοτικά προγράμματα και ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, από μερική αναδιάταξη των κοινωνικών πόρων, από την κατάργηση φορολογικών προνομίων και απαλλαγών και από την επιβολή κάποιου τέλους στα μεγάλα εισοδήματα.


Οι δύο ερευνητές τονίζουν ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα συμπληρώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας που σήμερα είναι διάτρητο, ενώ θα πρέπει να συνδυάζεται με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και να στοχεύει στην αυτοδυναμία των δικαιούχων και την απεξάρτησή τους από την κοινωνική αρωγή.


.........................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: