28 Δεκ 2007

Προωθείται η αναμόρφωση των Βασικών Κωδίκων της Εθνικής Νομοθεσίας

Ο Υπουργός Σωτήρης Χατζηγάκης ανακοίνωσε ότι η αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν στη γονική μέριμνα, επιμέλεια (συνεπιμέλεια) τέκνων, θα είναι έτοιμος μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Περιμένουμε να δούμε για ποιον Νοέμβρη εννοούσε ο Υπουργός.

Η δήλωση του Υπουργού είναι η παρακάτω και την πήραμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

http://www.ministryofjustice.gr

Η δήλωση του Υπουργού έχει ως εξής:

Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τους, που αρχίζει από τον επόμενο μήνα (Νοέμβριο), κατέληξε η συνάντηση-σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη με τους Προέδρους των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την αναμόρφωση των Βασικών Κωδίκων της Εθνικής μας Νομοθεσίας.


Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της κοινής επιθυμίας και προσπάθειας για τη δημιουργία, το ταχύτερο δυνατόν, ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου στο χώρο της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της, προκειμένου να τερματιστούν αδυναμίες και ατέλειες που εκκρεμούν επί πολλά χρόνια, με τη δημιουργία νέων Κωδίκων.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης-σύσκεψης, ο κ. Χατζηγάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας και της δέσμευσης που αναλάβαμε σε σχέση με τη συντόμευση των διαδικασιών, αλλά και την επίσπευση του νομοθετικού έργου, κάλεσα σήμερα μια γενική σύσκεψη- συνάντηση των προέδρων των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες με την κατάρτιση των Κωδίκων.
Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επίσπευση του νομοθετικού έργου, στην επίσπευση των Κωδίκων, πράγμα που σημαίνει ότι υπογραμμίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε και να είναι σύγχρονο το πλαίσιο με τα δεδομένα τα σημερινά, αλλά και να αντιμετωπίζει τρέχοντα και ζέοντα ζητήματα, όπως είναι η επίσπευση των διαδικασιών.
Στο πλαίσιο αυτό κάλεσα σε σύσκεψη τον Πρόεδρο της επιτροπής αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κ. Νικόλαο Κλαμαρή, τον Πρόεδρο για την αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κ. Δημήτριο Λινό, εισαγγελέα επί τιμή. Κάλεσα τον κ. Ανδρουλάκη, Πρόεδρο για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα , αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί. Κάλεσα τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κ. Νικόλαο Στασινόπουλο για την αναμόρφωση του Κώδικα των Συμβολαιογράφων. Κάλεσα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αναμόρφωσης της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον κ. Κωνσταντίνο Κεραμέα, ομότιμο καθηγητή ΑΕΙ και επίσης την Πρόεδρο κα Παπαδοπούλου Κλαμαρή –αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΕΙ - για την αναμόρφωση του Κώδικα για την αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν στη γονική μέριμνα, επιμέλεια (συνεπιμέλεια) τέκνων και γενικότερα στη ρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων.
Η συζήτηση που έγινε σήμερα ήταν για να μπει ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και την παράδοση των Κωδίκων. Πάνω σ’ αυτό έχω να σας ανακοινώσω τα εξής:
Ο Κώδικας της Πολιτικής Δικονομίας θα είναι οριστικά έτοιμος, γύρω στα τέλη Ιανουαρίου του 2008.
Ο Κώδικας Αναμόρφωσης της Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Δικαίου, με μία επιφύλαξη, θα είναι έτοιμος στο τέλος του 2008. Θα συγκαλέσω ειδική σύσκεψη με τον κ. Λινό και τον κ. Ανδρουλάκη, καθώς και το σύνδεσμο των δύο κωδίκων τον κ. Γιαννίδη, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να έχουμε έναν συντονισμό και να πετύχουμε το στόχο της επιτάχυνσης.
Η αναμόρφωση του Κώδικα Συμβολαιογράφων θα παραδοθεί περίπου στο τέλος Φεβρουαρίου.
Η αναμόρφωση της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου -εδώ υπάρχουν ορισμένα κενά- έχει φτάσει σε ένα σημείο αλλά δεν έχει περαιωθεί και υπάρχει πρόταση να ανασυστήσω την Επιτροπή, ώστε μέσα σε μερικές εβδομάδες μετά την ανασύσταση να μπορεί να παραδοθεί.
Η αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν στη γονική μέριμνα, επιμέλεια (συνεπιμέλεια) τέκνων, θα είναι έτοιμος μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Από εκεί και πέρα θα δοθεί ένα περιθώριο τριών με τεσσάρων μηνών για να υπάρξει η διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, ώστε σύντομα οι Κώδικες, να πάρουν το δρόμο για τη Βουλή.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες και θα παρακολουθήσω προσωπικά το έργο των Επιτροπών γιατί είναι σημαντικό και για τις διαδικασίες αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και πιστεύω ότι στα θέματα αυτά σύντομα θα μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω».

..........................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: