29 Δεκ 2007

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (31.000 υποθέσεις διαζυγίων)

31.000 υποθέσεις διαζυγίων και 17.500 υποθέσεις διατροφών και επιμέλειας τα τελευταία 4,5 χρόνια


Τα στοιχεία για τον όγκο των υποθέσεων διαζυγίου και επιμέλειας είναι εντυπωσιακά. Κάθε χρόνο προσδιορίζονται να συζητηθούν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, περισσότερα από 4.000 συναινετικά και άλλα 2.500 κατ' αντιδικίαν διαζύγια. Την ίδια στιγμή οι αιτήσεις διατροφής-γονικής μέριμνας ξεπερνούν τις 3.700 κατ' έτος.

Τα τελευταία 4,5 χρόνια (από το 2001 έως τον Μάιο του 2005) προσδιορίστηκαν για συζήτηση περίπου 31.000 υποθέσεις διαζυγίων και άλλες 17.500 υποθέσεις διατροφών και επιμέλειας τέκνων. Από αυτές τις υποθέσεις συνήθως συζητούνταν οι μισές.

Αν και η συντριπτική πλειονότητα (19.104 ή 61%) είναι διαζύγια με τη συναινετική διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι στη γενικότερη συμφωνία των πρώην συζύγων περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών και της επικοινωνίας με τους δύο γονείς, εντούτοις φαίνεται ότι συχνά και εκεί καταπατούνται τα συμφωνημένα και η υπόθεση της επιμέλειας οδηγείται τελικά στα δικαστήρια.

«Κατά κανόνα ανατίθεται στη μητέρα η επιμέλεια του τέκνου, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οπότε ανατίθεται στον πατέρα και σε σπάνιες περιπτώσεις σε άλλους συγγενείς εξ αίματος», παρατηρεί ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Γερ. Διονυσάτος, ο οποίος προσθέτει:

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια αφορούν κυρίως την ανάθεση της επιμέλειας και τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα, που δεν ασκεί την επιμέλεια, με το τέκνο. Λαμβάνεται κυρίως υπόψη η ηλικία και οι ανάγκες του τέκνου καθώς και ο τυχόν ιδιαίτερος σύνδεσμος του τέκνου με τον γονέα. Το κυρίαρχο όμως στοιχείο που επηρεάζει τη δικαστική κρίση είναι το συμφέρον του τέκνου».

Οι δικαστές πάντως που ασχολούνται με παρόμοιες υποθέσεις επισημαίνουν ότι υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, οι οποίες τίθενται υπόψη του αρμοδίου δικαστή και συνεκτιμώνται, ενώ υπογραμμίζουν ότι η τήρηση των δικαστικών αποφάσεων διασφαλίζεται με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που απειλούν με χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του υπόχρεου γονέα.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6-7-05


Το δικό μας σχόλιο είναι ότι μάλλον οι δικαστές θα μιλάνε σίγουρα για κάποιο άλλο κράτος.

Απλά δεν υπάρχει κανένα στατιστικό στοιχείο οπότε μπορούνε να λένε ότι θέλουν έτσι απλά, εμπαίζοντας την κοινή γνώμη και την κοινή λογική.Δεν υπάρχουν σχόλια: