22 Νοε 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Εδρα: Θεσσαλονίκη, Φράγκων 19, ΤΚ 54626
Τηλ. 2310-524285 / 69.42.98.97.85
Αθήνα: Αιόλου 102, τηλ: 210-64.11.977
Συναντήσεις: Κάθε Πέμπτη, στα γραφεία
e-mail: goneas2005@yahoo.gr

e-mail προέδρου: spitalas@teikav.edu.gr

forum συζητήσεων: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005

www.sos-sygapa.eu/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. στα πλαίσια των προσπαθειών του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών και γονέων διαζευγμένων συνεχίζει την ενημέρωση προς την κοινωνία με κάθε τρόπο.

Μετά τον πρώτο κύκλο των έξι ημερίδων με θέμα: ‘Παιδί και διαζύγιο’, ανοίγει τον κύκλο: ‘Παιδί και οικογενειακές σχέσεις’.

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007, στη Λάρισα, στο Εργαστήρι θεατρικής παιδείας και θεατρικού παιχνιδιού της Δήμητρας Τσουκαρέλα, στην οδό Αβέρωφ 7α (περιοχή Αγ. Νικολάου), στις 8μμ, πραγματοποιείται ημερίδα με τους παρακάτω ομιλητές:

- Ευθυμιάδη Νικόλαο, παιδαγωγό

- Τζαμαλούκα Γεωργία, καθηγήτρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Μανώλα Αναστασία, ψυχολόγο, καθηγήτρια.

Την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007, στο Βόλο, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 7μμ, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τους παρακάτω ομιλητές:

- Μυλωνάκη Α., ψυχίατρο

- Χειρδάρη Β., δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Τσοπάνη Κ., κοινωνικό λειτουργό

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

-Barden, R.C. (2001) Protecting the Integrity of the Legal System: Eliminating Junk Science “Expert” Testimony With Science-Intensive Litigation Methods, Talk given at: American Bar Association Litigation Section National

Meetings, Phoenix, Arizona, May 11.

-Berns, S. (2000) Folktales of Legality: Family Law in the Procedural Republic. 11 Law & Critique 1.

-Borris, E. B. (1997) Interference With Parental Rights of Noncustodial Parent as Grounds for Modification of Child Custody, 8 Divorce Litigation 1.

-Brandon, S., Boakes, J.,Glaser, D & Green R. (1998) Recovered Memories Of Childhood Sexual Abuse: Implications For Clinical Practice. 172 British Journal of Psychiatry 4.

-Bricklin, B. & Elliot, G. (1995) ACCESS: A Comprehensive Custody Evaluation Standard System. Furlong, PA: Village Publishing, Inc.
-Bricklin, B. & Elliot, G. (2000) Qualifications of and Techniques to be Used by Judges, Attorneys And Mental Health Professionals Who Deal With Children In High Conflict Divorce Cases. 122 University of Arkansas At Little Rock

Law Review 3.
-Bricklin, B. & Elliot, G. (2002, April) What Can Empirical Data on 4,500 Child Custody Cases Tell Us? Paper presented at the American College of Forensic Psychology, San Francisco, CA.

-Brody, B. (2006) Criticisms of PAS in Courts of Law: How To Deal With It and Why It Occurs. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and

Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

-Fthenakis. W. (1995) Kindliche Reaktionen auf Trennung und Scheidung. 20 Familiendynamik, pp. 127-154.

-Gardner, R.A. (1987) Judges Interviewing Children in Custody/Visitation Litigation. 7 New Jersey Family Lawyer 2.
-Gardner, R. A. (1989) Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration, and Litigation. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

-Gardner. R.A. (1998) The Burgess Decision and the Wallerstein Brief. 26 Journal of the American Academy of Psychiatry and Law 3.

-Gardner, R.A. (2006) Predictions on the Fate of PAS Children: What Hath Alienators Wrought. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical

and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.
-Garrity, C. B., & Baris, M. A. (1994) Caught in the Middle: Protecting the Children of High-Conflict Divorce. NY: Lexington Books.
-Geffner, R. (1992) Guidelines for Using Mediation With Abusive Couples. 10 Psychotherapy in Private Practice 1/2.

-Grady, A. (1997) Genuine Victimisation Theory: Acknowledging the Male Domestic Violence Victim. 18 Holdsworth Law Review 2.

-Simon, L. (1995) A therapeutic jurisprudence approach to the legal processing of domestic violence cases. Psychology, public policy and law, vol. 1(1), 43-79.

-Sturge, C. and Glaser, D. (2000) Contact and Domestic Violence: The Experts’ Court Report. Family Law 30, pp. 615-629.

-National Center on Child Abuse and Neglect, Executive Summary (1988) Study of National Incidence and Prevalence of Child Abuse and Neglect. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services, Contract 105-85-

1702.
-National Council on Children’s Rights (1996-97), CAPTA Revised to Provide Relief for False Allegations.
Speak Out for Children, Fall/Winter.
-Suren, A. (2001) Das Parental Alienation Syndrom (PAS) – Belastungsreaktionen und Bewältigungsstrategien betroffener Mütter (Diplomarbeit an der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften, Abteilung für Psychologie

der Universität Bielefeld).

-Turkat, I.D. (1993) Questioning the Mental Health Expert’s Custody Report. 7 American Journal of Family Law pp. 175-179.
-Turkat, I.D. (1994) Child Visitation Interference in Divorce. 14 Clinical Psychology Review 8.
-Turkat, I.D. (2000) Custody Battle Burnout. 28 American Journal of Family Therapy 3.
-Vestal, A. (1999) Mediation and Parental Alienation Syndrome. 37 Family & Conciliation Courts Review 4.

-von Boch-Galhau, W., Kodjoe, U., Andritzky, W., & Koeppel, P. (Eds.) (2003) Das Parental Alienation Syndrom – Eine interdisziplinäre Herausforderung für scheidungsbegleitende Berufe (The Parental Alienation Syndrome [PAS] –

An Interdisciplinary Challenge for Professionals Involved in Divorce) Berlin: Wissenschaft und Bildung (VWB).
-von Boch-Galhau, W. & Kodjoe, U. (2006) Psychological Consequences of PAS Indocrination for Adult Children of Divorce and the Effects of Alienation on the Parents.
In: R.Gardner, R. Sauber, R. & D. Lorandos (Eds.) The

International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

-Warshak, R.A. (1999) Psychological Syndromes: Parental Alienation Syndrome. Expert Witness Manual. Dallas, TX: State Bar of Texas, Family Law Section.

-Williams, R. J. (2001) Should Judges Close The Gates On PAS And PA? 39 Family and Conciliation Courts Review 3.

-Yuille, J. C., Hunter, R., Joffe, R., & Zaparniuk, J. (1993) Interviewing children in sexual abuse cases. In: G. S. Goodman & B. L. Bottoms (Eds.), Child Victims, Child Witnesses: Understanding and Improving Testimony. NY:

Guilford, pp. 95-115.
-Zander, J. (1999) Het oudervevstotingsspdroom in de Nederlandse context. In Dutch (Parental Alienation Syndrome in the Dutch Context Assen: Uitgeverij Servo.
-Zirogiannis, L. (2001) Evidentiary Issues With Parental Alienation Syndrome. 39 Family Court Review 3.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Benedek, E., & Schetky, D. (1985) Allegations of Sexual Abuse in Child Custody Cases.
In: D. Schetky & E. Benedek (Eds.), Emerging Issues in Child Psychiatry and the Law. NY: Brunner/Mazel pp. 145-156.

Benedek, E., & Schetky, D. (1987) Problems in Validating Allegations of Sexual Abuse: Part I - Factors Affecting Perception and Recall of Events, & Part II - Clinical Evaluation. 26 Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Bernet, W. (1993) False Statements and the Differential Diagnosis of Abuse Allegations. 32 Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 5.

Bernet, W. (1997) Case Study: Allegations of Abuse Created in a Single Interview. 36 Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 7.

Bernet, W. (1998) Child and Adolescent Psychiatry and the Law.
In: J. D. Noshpitz (Ed.) Handbook of Child and Adolescent Psychiatry. NY: John Wiley & Sons, pp. 438-467.

Bernet, W. (2002) Child Custody Evaluations, 11 Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America.

Bernet, W. (2006) Sexual Abuse Allegations in the Context of Child Custody Disputes.
In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

Berns, S. (2006) Recognition of PAS in Australia. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

Blush, G., Ross, K. (1987) Sexual Allegation in Divorce: the SAID Syndrome. 25 Conciliation Courts Review 1.

Brandon, S., Boakes, J.,Glaser, D & Green R. (1998) Recovered Memories Of Childhood Sexual Abuse: Implications For Clinical Practice. 172 British Journal of Psychiatry 4.

Campbell, T.W. (1992) False Allegations of Sexual Abuse and their Apparent Credibility. 10 American Joumal of Forensic Psychology, 4.

Dennis, N. & Erdos, G.(1993) Families Without Fatherhood. London: IEA Health and Welfare Unit.

Child Sexual Abuse Allegations. 22 Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law 2.

Gardner, R. A. (1989) Differentiating Between Bona Fide and Fabricated Sex Abuse Allegations in Children. 5 Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 1-25.

Gardner, R. A. (1992) True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc

Gardner, R.A. (1993), Child Sex Abuse and Hysteria: 1890s (Austria)/1990s (U.S.) 81 The Bulletin of the American Society of Psychoanalytic Physicians 2.

Gardner, R. (1999) Differentiating Between Parental Alienation Syndrome And Bona Fide Abuse-Neglect. 27 American Journal Of Family Therapy 2.

Gardner, R. A. (1996) Psychotherapy with Sex-Abuse Victims: True, False, and Hysterical. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R. A. (2001) The Normal-Sexual-Fantasy Consideration in Sex-Abuse Evaluations. 29 American Journal of Family Therapy 2.

Gardner, R. A. (2002) Sex Abuse Trauma? Or Trauma from Other Sources? Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Gordon, R. M. (1998) The Medea Complex and the Parental Alienation Syndrome: When Mothers Damage Their Daughters’ Ability to Love a Man. In: G. Fenchel (Ed.) The Mother-daughter Relationship: Echoes Through Time. Northvale, NJ: Jason Aronson, Inc., pp. 207-225.

Green, A. (1986) True and False Allegations of Sexual Abuse in Child Custody Disputes. 25 Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 4..

Hindman, J. (1991) Sexual Victim Trauma Assessment. In: R. Langevin (Ed) Sex Offenders and Their Victims, Oakville, Ontario: Juniper Press, pp. 151-165.

Kalichman, S. C. (1999) Mandated Reporting of Suspected Child Abuse: Ethics, Law, and Policy (2nd ed.) Washington, DC: American Psychological Association.

Kopetski, L., Rand, D. & Rand, R. (2006) Incidence, Gender, and False Allegations of Child Abuse: Data on Eighty-four Parental Alienation Syndrome Cases. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

Kreisman, J., Straus. H. (1989) I Hate You ? Don’t Leave Me. Los Angeles, CA: The Body Press.

Kuehnle, K. (1996) Assessing Allegations of Child Sexual Abuse. Sarasota, FL: Professional Resource Press.

Kuehnle, K. (2003) Child Sexual Abuse Evaluations. In: A.M. Goldstein & I.B. Weiner (Eds.) Handbook of Psychology, Volume 11, Forensic Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons pp. 437-460.

Lamb, M. E. et al. (1997) Assessing the Credibility of Children’s Allegations of Sexual Abuse: A Survey of Recent Research. Learning and Individual Differences 9, 175-194.

Lamb, M. E. et al. (2000) The Accuracy of Investigators’ Verbatim Notes of Their Forensic Interviews With Alleged Child Abuse Victims. 24 Law and Human Behavior 6.

Levy, David L. (2006) The Need For Public Awareness and Policy Makers to Respond to PAS: A Neglected Form of Child Abuse. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

Lorandos, D. (2006) Parental Alienation Syndrome: Detractors and the Junk Science Vacuum. In: R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.) The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd.

Lord Chancellor’s Advisory Board on Family Law: Children Act Sub-Committee. ‘Making Contact Work: A Report to the Lord Chancellor on the Facilitation of Arrangements for Contact between Children and their Non-Residential Parents and the Enforcement of Court Orders for Contact’. February 2002.

Meadow, R. (1993) False Allegations of Abuse and Munchausen Syndrome by Proxy. 68 Archives of Disease in Children 4.

National Center on Child Abuse and Neglect, Executive Summary (1988) Study of National Incidence and Prevalence of Child Abuse and Neglect. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services, Contract 105-85-1702.

National Council on Children’s Rights (1996-97), CAPTA Revised to Provide Relief for False Allegations. Speak Out for Children, Fall/Winter.

False Allegations. Speak Out for Children, Fall/Winter. National Interdisciplinary Colloquium on Child Custody (1998) Legal and Mental Health Perspectives on Child Custody Law: A Deskbook for Judges. Eagan, MN: West Group.

Raskin, D.C., & Esplin, P.W. (1991) Assessment of Children’s Statements of Sexual Abuse. In: J. Doris (Ed.), The Suggestibility of Children’s Recollections. Washington, DC: American Psychological Association, pp. 153-164.

Raskin, D.C., & Esplin, P.W. (1992) Statement Validity Assessment: Interview Procedures and Content Analysis of Children’s Statements of Sexual Abuse. Behavioral Assessment 13, pp. 265-291.

Turkat, I.D. (2002) Parental Alienation Syndrome: A Review of Critical Issues. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 18, pp. 131-176.

Vassiliou, D. and Cartwright, G. (2001) The Lost Parent's Perspective on Parental Alienation Syndrome, 29 The American Journal of Family Therapy, pp. 181-191.

White, S. & Quinn, K. M. (1988) Investigatory Independence in Child Sexual Abuse Evaluations: Conceptual Considerations. 16 Bulletin of the American Academy of Psychiatry Law 269-278.

Wood, J. M. & Garven, S. (2000) How Sexual Abuse Interviews Go Astray: Implications For Prosecutors, Police, And Child Protection Services. Child Maltreatment 5, 109-118.

Ybarra, 0. (2002) Naive Causal Understanding of Valenced Behaviors and Its Implications for Social Information Processing. 18 Psychological Bulletin 3. Yeo, S.S. (1996), Munchhausen Syndrome by Proxy: Another Form of Child Abuse. In: 5 Child Abuse Review 3.

PAS – BIBLIOGRAPHY

http://www.pasattorney.com/pas-resources-links.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: