14 Νοε 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ του Σωματείου ΣΥ.ΓΑ.ΠΑ. Με αυτό το δελτίο επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι : Στις 27-10-2007, παρουσία του Προέδρου του Σωματείου ΣΥ.ΓΑ.ΠΑ κ. Σπιτάλα Νικόλαου, πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή Δ.Σ. τοπικής επιτροπής, που αποσκοπεί στην διοίκηση και οργάνωση του τοπικού τμήματος του Σωματείου.

Κατά την διάρκεια αυτών των εκλογών, εκλέχθηκε ένα συμβούλιο τεσσάρων ατόμων, τα οποία προέρχονται από διάφορα κοινωνικά πλαίσια της πόλης μας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προς όφελος του Σωματείου.

Τα εκλεγμένα μέλη είναι οι :

Αδάμ Ευστράτιος (Ορκωτός μεταφραστής - Κοινωνικός σύμβουλος ) Υπεύθυνος συντονισμού

Γιώτα Αλτιντή (Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος) Γραμματέας

Ρακιτζής Επαμεινώνδας (Καθηγητής Μαθηματικών) Ταμίας

Παληκάρης Αντώνης (Αστυνομικός) Υπεύθυνος γραφείου

Σκοποί του τοπικού Σωματείου είναι :

1. η παροχή βοήθειας στους γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα πριν και κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκδόσεως του διαζυγίου, σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου,

2. η παροχή συμπαράστασης για την διατήρηση του θεσμού της οικογένειας κατά τη διάρκεια αλλά και μετέπειτα της διαδικασίας εκδόσεως του διαζυγίου,

3. η παροχή ηθικής συμπαράστασης προς αμφότερους τους γονείς ούτως ώστε να διατηρήσουν μια αρμονική επαφή προς όφελος πάντα των παιδιών. Μελλοντικά και αφού βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους και δη μέλη του συλλόγου, από τον Υπεύθυνο Συντονισμού του τοπικού τμήματος του Σωματείου, ο οποίος έχει ειδικευθεί στο εξωτερικό στα θέματα οικογενειακού δικαίου.

Επίσης, με την συμβολή της επιστημονικής μας συνεργάτιδας κ. Αλτιντή θα είμαστε σε θέση να δίνουμε συμβουλές προς αποφυγή των αντίξοων συμπεριφορών μεταξύ των γονέων, ούτως ώστε από κοινού να συμμετέχουν στη σωστή διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα στα άμεσα σχέδια του Δ.Σ είναι και η εξασφάλιση ενός νομικού προσώπου με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα θέσουμε τις βάσεις για να αρχίσει ένας διάλογος με τον νομοθέτη, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι επιθυμητές λύσεις για την κηδεμονία των παιδιών από αμφότερους τους γονείς. Έχουμε γνώση ότι πρόκειται για ένα ογκώδες κοινωνικό πρόβλημα αλλά πιστεύουμε ότι, με αυτό το βήμα θα δώσουμε την δυνατότητα σε πάρα πολλούς γονείς να πετύχουν ψυχική ηρεμία τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ίδιους, ούτως ώστε να συμπράττουν στην σωστή ανατροφή των παιδιών τους ακόμη και μετά το διαζύγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα εξής τηλέφωνα :

Αδάμ Ευστράτιος (Υπεύθυνος Συντονισμού) : κιν. 6978794519

Αλτιντή Γιώτα (Γραμματέας): κιν .6945401512

Ρακιτζής Επαμεινώνδας (Ταμίας): κιν. 6977531753

Παληκάρης Αντώνης (Υπεύθυνος Γραφείου) : κιν. 6945801394

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

http://www.sos-sygapa.eu/

http://www.geocities.com/goneas2005/

Δεν υπάρχουν σχόλια: